Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - nov17-jan18 - IUS Havrestrået

Skapad 2017-02-25 10:37 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi ser att barnen är intresserade av att räkna, bygga, sortera och jämföra. I utomhuspedagogisk anda vill vi hjälpa dem att upptäcka matematiken i vardagen.

Innehåll

MÅL
Vad vill vi ska hända?

Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga och i sin lek strävar de efter att förstå sin omvärld.
För att barn ska förstå de sammanhang de är involverade i behöver de utveckla sin förmåga att
upptäcka, använda 
och kommunicera matematik i vardagliga och för dem meningsfulla sammanhang.
Det kan till exempel vara att spela spel, lägga en pärlplatta, sortera föremål eller räkna leksaker.

Vårt lärandefokus kommer att vara att ge barnen möjlighet och förutsättningar att upptäcka och
sätta ord på matematiken som finns runtomkring. 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi använder oss av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt och utnyttjar våra skogsgrupper, Mulle, Knytte och Knopp och arbetar med matematik i skog och närmiljö. Vi arbetar också med vårt tema Kungaskogen. Racha arbetar utifrån ekorren Snick, Karin utifrån igelkotten Snack och Mona-Lena utifrån Raffe Räv. Med hjälp av figurerna kommer vi att:

 • arbeta med jämförelseord och lägesord
 • arbeta med räkning och antal
 • upptäcka mönster och samband
 • upptäcka former i naturen och vår närmiljö
 • bygga med former och färger

 

Vi kommer att arbeta med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och
teckna siffror och ord som hör till matematiken. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi lyssnar och är uppmärksamma på barnen, fortsätter med det som är kul och uppskattas och arbetar om när vi märker att vi tappat intresset. Kommer de med frågeställningar gör vi vårt bästa för att tillsammans ta reda på svaren. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden, vad barnen reflekterar över och
  vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

 • Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. 
  Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Hur gick det?

På grund av sjukdom i personalgruppen har vi inte alltid kunnat jobba på det sätt vi planerade. Istället för att gå i smågrupper har vi gått till skogen tillsammans i storgrupp. Där har våra temafigurer återkommit, både i form av personal som klätt ut sig till Snick och Snack samt våra handdockor. 

 

Vad fungerade/fungerade inte?

Av de områden inom matematik som vi ville arbeta med har vi lyckats få in de flesta:

 

 • arbeta med jämförelseord och lägesord, detta har vi till exempel gjort tillsammans med Snick i skogen
 • arbeta med räkning och antal har Snack arbetat mycket med tillsammans med barnen i skogen
 • upptäcka mönster och samband har vi gjort inne på Havre när vi arbetat med pärlor och klippt snöflingor t.ex.
 • bygga med former och färger har framförallt Racha gjort inne på Havre, Mullarna gjorde en koja till Kompisträdet och Knopparna klippte och klistrade på papper. 

Det vi känner att vi inte hann med var att upptäcka former i naturen och vår närmiljö. 

 

Hur går vi vidare?

Vi avslutar fokusområdet matematik för att gå vidare till Naturvetenskap och Teknik. Matematiken ligger alltid kvar, vi räknar, mäter, bygger mönster mm i vår dagliga verksamhet och i och med att vi går in på teknik kommer matematiken följa med dit när vi bygger och arbetar. Även i naturvetenskapen kan matematiken vara en del och vi kan se olika former i naturen, prata lägesord mm. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: