Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om värden och omvärlden- barns möte med lika/olika

Skapad 2017-02-25 11:33 i Lustigkullens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att vi tillsammans vidgar normperspektivet och med stöd av ny teknik får nya sätt att förstå vår omvärld samt utvecklar förmågor som lyssna, reflektera, argumentera samt ställa frågor.

Innehåll

Frågeställning:
Hur vidgar vi barnens syn på sin omvärld och vidgar deras perspektiv?

 

Mål:

Att barnen ska få uttrycka sig på flera olika språk (skapande, verbalt, drama)

Att barnen ska få utveckla sin förmåga att se saker utifrån andras pespektiv

Att barnen ska få se nya samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Att barnen ska få utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar

 

Syfte:

Vi vill att barnen ska få ett vidgat perspektiv på sin omvärld

Vi vill att barnen ska bli mer medvetna om andra människors känslor och upplevelser

Vi vill att barnen ska få pröva på olika sätt att skapa och uttrycka sig

Vi vill att barnen ska bli mer medvetna om att det finns fler än ett sätt att göra och uttrycka sig på

 

Metod:

Att barnen via sitt intresse för tekniker samt berättande och drama får bygga upp berättelser och vardagssituationer via egna människor som de ska få skapa. Barnen ska få pröva på olika tekniker att skapa med. De ska få möjlighet att diskutera och reflektera över olikheter/likheter i sina människors utseende, karaktärer mm. Vi ska erbjuda ett rikt material att skapa med.

 

Dokumentation:

Vi ska dokumentera det enskilda barnets lärande i varje barns lärlogg 2-3 gånger/termin Vi ska dokumentera med hjälp av projektmodellen( 5-minreflektioner mm) och blogginlägg i unikum. Vi ska även dokumentera med hjälp av layoutmodellen. Vi ska knäppa kort och anteckna.

 

Uppföljning och utvärdering:

Juni 2017

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: