Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren (NO åk1)

Skapad 2017-02-25 14:38 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Lärare på Ösbyskolan har gjort denna LPP.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Arbetsområde våren.

Innehåll

Elevdel

Vi bor i ett land med fyra olika årstider. Det här arbetsområdet handlar om våren.

Mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna samtala om vilka förändringar som sker i naturen på våren.
 • Du ska kunna samtala om vad som händer med växter och djur under våren.
 • Du ska kunna och känna igen våra vanligaste knoppar, björk, ek och lönn.
 • Du ska kunna namnge och känna igen lövträden björk, ek och lönn.
 • Du ska kunna namnge och känna igen vårblommorna tussilago, vitsippa och blåsippa.
 • Du ska kunna namnge och känna igen tre av våra flyttfåglar som återvänder på våren (sädesärlan, göken och svalan).
 • Du ska kunna göra observationer i naturen och dokumentera dem.
 • Du ska kunna göra enkla undersökningar i grupp och dokumentera dem.
 • Du ska kunna vilka tre månader som hör till våren.
 • Du ska kunna plantans väg från frö till planta

 

Bedömning

 • Läraren kommer att lyssna på dig då du samtalar om förändringar som sker i naturen på våren.
 • Läraren kommer att lyssna på dig då du samtalar om vad som händer med växter och djur under våren.
 • Läraren kommer att kontrollera att du känner till lövträden björk, ek och lönn.
 • Läraren kommer att kontrollera att du känner till vårblommorna tussilago, vitsippa och blåsippa.
 • Läraren kommer att kontrollera att du känner till tre av våra flyttfåglar som återvänder på våren (sädesärla, tofsvipa och svalan)
 • Läraren kommer att kontrollera att du känner till de tre vårmånaderna
 • Läraren kommer att observera hur du arbetar utomhus tillsammans med dina klasskamrater.
 • Läraren kommer att titta på de arbeten som du gör om våren. Läraren vill då se hur du dokumenterar i text och bild.
 • Läraren kommer att kontrollera  hur du dokumenterar i text och bild om fröets väg till planta.

 

Undervisning

Du kommer att få möjlighet att utveckla förmågorna undersöka, samtala, berätta och beskriva.

Du kommer att få vara med och skriva gemensamma texter om våren. Du kommer att få rita, måla och dokumentera om våren.

Vi kommer att vara i skogen och göra observationer. I skogen kommer du också att få möjlighet att samla material som du kan använda för laborationer och dokumentation.

Vi kommer att tillsammans plantera och tillsammans dokumentera när det växer.   

Lgr11

Syfte

För årskurs 1-3 har ämnena fysik, kemi och biologi samma centrala innehåll samt kunskapskrav. Detta uppmuntrar till att jobba ämnesintegrerat eller tematiskt i just dessa årskurser.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Kunskapskrav

Delar av "kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3":

Centralt innehåll

Delar av det centrala innehållet för årskurs 1-3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Våren (NO åk1)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Läraren kommer att lyssna på dig då du samtalar om förändringar som sker i naturen på våren.
Jag är på god väg att kunna du samtala om förändringar som sker i naturen på våren.
Jag kan samtala om förändringar som sker i naturen på våren.
Läraren kommer att lyssna på dig då du samtalar om vad som händer med växter och djur under våren.
Jag är på god väg att kunna samtala om vad som händer med växter och djur under våren.
Jag kan samtala om vad som händer med växter och djur under våren.
Läraren kommer att kontrollera att du känner till lövträden björk, ek och lönn.
Jag är på god väg att känna till lövträden björk, ek och lönn.
Jag kan lövträden björk, ek och lönn.
Läraren kommer att kontrollera att du känner till vårblommorna tussilago, vitsippa och blåsippa.
Jag är på god väg att känna till vårblommorna tussilago, vitsippa och blåsippa.
Jag kan vårblommorna tussilago, vitsippa och blåsippa.
Läraren kommer att kontrollera att du känner till tre av våra fåglar som brukar finnas kring Ängås skola (koltrast, bofink, rödhake
Jag är på god väg att kunna känna till tre av våra fåglar som brukar finnas kring Ängås skola (koltrast, bofink, rödhake
Jag kan tre av våra fåglar som brukar finnas kring Ängås skola (koltrast, bofink, rödhake
Läraren kommer att kontrollera att du känner till de tre vårmånaderna
Jag är på god väg att känna till de tre vårmånaderna
Jag kan de tre vårmånaderna
Läraren kommer att observera hur du arbetar utomhus tillsammans med dina klasskamrater.
Jag är på god väg att kunna samarbeta och dokumentera ute med mina kompisar.
Jag kan samarbeta och dokumentera ute tillsammans med mina kompisar.
Läraren kommer att titta på de arbeten som du gör om våren. Läraren vill då se hur du dokumenterar i text och bild
Jag är på god väg att självständigt kunna dokumentera i text och bild om våren.
Jag kan självständigt dokumentera i text och bild om våren.
Läraren kommer att kontrollera hur du dokumenterar i text och bild om fröets väg till planta.
Jag är på god väg att självständigt kunna dokumentera i text och bild om fröets väg till planta.
Jag kan självständigt dokumentera i text och bild om fröets väg till planta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: