Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så här styrs Sverige

Skapad 2017-02-26 00:01 i Linnéaskolan Uddevalla
Detta är en LPP för åk 8 som handlar om hur Sverige styrs, de politiska ideologierna EU och analys av demokrati resp diktatur.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsområde I det här arbetsområdet ska vi undersöka hur det politiska systemet fungerar i Sverige. Vem är det som bestämmer och hur mycket kan jag påverka politiska beslut?  Vad vill egentligen de politiska partierna och hur blir man statsminister?  Vad gör EU och varför är Sverige medlem där? Vad innebär demokrati? När du har studerat detta område kommer du förhoppningsvis att ha fått svar på alla dessa frågor. Du förstår också hur viktigt det är att hävda dina rättigheter och skyldigheter så att Sverige fortsätter att vara ett demokratiskt land.

Innehåll

Elevens mål

Du ska

 • känna till hur en kommun och ett landsting styrs och hur du kan påverka beslut
 • ha kunskaper om hur ett val går till
 • Uttrycka och värdera olika politiska ståndpunkter
 • känna till något om våra riksdagspartier och några politiska ideologier
 • känna till våra fyra grundlagar- vår författning
 • ha kunskaper om riksdagens och regeringens viktigaste uppgifter
 • känna till något om hur EU styrs
 • reflektera över och kritiskt granska vårt styrelseskick

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att använder boken kapitlet Så här styrs Sverige i Utkik som huvudtext och arbetsmaterial.

Vi ska titta på några korta videos som informerar om ämnet
- Varför ska vi rösta?
- EU - en översikt 
- EU - vem bestämma vad?

Du kommer att fundera på de viktiga grundpellare i vår demokrati
Du kommer att läsa texter och reflektera över dem, muntligt och skriftligt
Du kommer att arbeta med samt tidliggöra relevanta begrepp kopplat till ämnet

 

Prov

Måndag v 14 har vi prov på det vi har gått igenom. Information om provets detaljer kommer att finnas i Classroom i god tid

Bedömning

Du kommer att bli bedömd efter kunskapskraven i ämnet samhällskunskap.

Bedömning                                       E                                                                           C                                                                                       A

Demokrati

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: