Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Sex och samlevnad

Skapad 2017-02-26 11:04 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola F

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva.

Eleverna ska ges förutsättningar att :

utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i olika frågor som rör hälsa.

använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen

Ur det centrala innehållet behandlas:

Människans celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad , funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar

Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom biologin.

 

Bedömningen inriktas på:

Din kunskap om biologiska sammanhang. Din förmåga att använda begrepp och resonera kring hälsa, sjukdom och sexualitet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa

Förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda denna i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.

 Förmåga att exemplifiera, förklara och visa på samband mellan någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människans levnadsvillkor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: