Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi vatten och luft

Skapad 2017-02-26 12:29 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi kommer att jobba med vatten och luft i kemin nu under ett antal veckor.

Innehåll

Det vi kommer att gå igenom är:

 • Repetition av vad vattnet och luften innehåller för atomer/molekyler.
 • Vattnets kretslopp.
 • Vattnet funktion som lösningsmedel samt vattnets nedsmutsning.
 • Människans påverkan på naturen. 
 • Hur vi får vatten till våra hem och hur vi renar de vatten vi använder.
 • Hur människan påverkar luften genom sitt sätt att leva.

Eleverna kommer att bedömas utifrån hur väl de kan:

 • Redogöra för vattnets kretslopp
 • Redogöra för hur människan smutsar ner både luften och vattnet samt redogöra för vad vi kan göra åt det.
 • Utföra och planera laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: