Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 - Reading fiction

Skapad 2017-02-26 12:44 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Engelska
Läsa skönlitteratur: Respect - The Walter Tull Story

Innehåll

Syfte och mål

- lyssna på texter samt förstå dess innehåll.

- läsa texter samt tolka och resonera kring innehållet.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

• lyssna till texter och reflektera kring innehållet.

 

• läsa texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

 

• samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt.

• träna intonation, betoning och uttal.

 

• använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

 

Vad bedöms?

Elevens förmåga att:

- ta till sig innehållet vid hörövningar, diskussioner etc.

- reflektera kring texters och andra mediers innehåll och budskap.

- läsa texter på engelska (läsförståelse).

- samtala och diskutera på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
ENGELSKA ÅK 5 - Skönlitteratur: Respect - The Walter Tull story

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och diskutera
Du visar att du kan förstå enkel talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att försöka svara på enkla frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har mycket goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Läsförståelsestrategier
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av någon strategi för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
Läsa och reflektera
Du kan till viss del läsa och förstå enkla texter samt göra enkla kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett enkelt och begripligt uttal samt en viss språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra relativt utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett relativt tydligt och begripligt uttal samt en god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett tydligt och begripligt uttal samt en mycket god språklig säkerhet.
Prata och diskutera
Du kan formulera dig på ett enkelt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du pratar engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar på en mycket god språklig säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: