Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen, v9-12, åk 8.

Skapad 2017-02-26 14:21 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola F
Hur hänger allt ihop för att säkerställa att kroppens funktioner är optimala?

Innehåll

Under följande veckor ska vi arbeta gruppvis med givna teman. Fyra grupper per klass och ett tema per grupp. De olika teman vi har är: blodomlopp/lungor, skelett/leder/muskler, matspjälkning/njurar/lever samt hjärnan/nervsystemet. Varje grupp föräras en gruppledare och varje elev ansvarar för ett enskilt område. Den röda tråden som gäller är frågeställningar kring vad/hur/varför. Källmaterial består av läroboken samt internet och eventuell övrig litteratur. Vad gäller internet så sker validitetskontroll grupp och mig emellan (wikipedia är uteslutet pga allmänhetens möjlighet att påverka stoffet).

Samtliga gruppledare står för kommunikation å gruppens vägnar med mig. Grupperna skall öppna ett dokument där kontinuerlig dokumentation och självbedömning sker. Med fördel användes dokument där även jag kan kommentera för en ännu snabbare kommunikation. För samtliga frågor utanför lektionstid (extra viktigt under vecka 10 då jag är föräldraledig den veckan) finns mail, då nås jag på: tuomo.tikkanen@utb.harryda.se. 

Examination/bedömning sker under två lektioner vecka 12. 2 grupper per lektion skall då bjuda in till diskussionsseminarium med valfri presentationsform. Varje person kommer även få ett par frågor av mig i samband med bedömningen. Presentationerna spelas in (endast ljud) och detta tillåts samt rekommenderas samtliga att göra då det blir ett skriftligt läxförhör på alla arbeten första lektionen vecka 13. Bedömningen kommer alltså ske såväl gruppvis som individuellt.

Efter detta grupparbete rör vi oss vidare mot sex och samlevnad. Planering kring det pågår just nu

Kör så det ryker. /Tuomo

Matriser

Biologi år 8

Beträffande natur och människa:

Har kännedom om kroppens olika delar (organ) och hur de fungerar tillsammans(organsystem).
På väg
Kan
Har kunskap om vad befruktning innebär.
På väg
Kan
Har kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta.
På väg
Kan
Känner till grunddragen i livets utveckling.
På väg
Kan

Beträffande den naturvetenskapliga verksamheten:

Kan genomföra en laborativ undersökning och tolka resultatet.
På väg
Kan

Beträffande kunskapens användning:

Kan diskutera om sexualitet och samlevnad samt visar respekt för andras ståndpunkter och samlevnadsformer.
På väg
Kan
Kan diskutera om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: