Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen, buddhismen och att leva utan gud

Skapad 2017-02-26 15:12 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer under detta arbetsområdet att arbeta med Hinduismen, Buddhismen och att leva utan gud.
Grundskola 9 Religionskunskap
Arbetsområdet tar upp de centrala tankarna inom hinduismen och buddismen. Hur både individ och samhälle påverkas av dessa tankar. Dessutom tar arbetsområdet tankar kring varför människor väljer att leva utan gudstro.

Innehåll

Syfte

Syftet med ämnet religionskunskap är att du ska utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Syftet är också att du ska få reflektera över olika livsfrågor och på så sätt få en ökad förståelse för ditt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också utveckla dina kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

 

Konkretisering

Eleven ska under arbetsområde få kunskaper om och utveckla förmågan att:
-Hur, när och var religionerna hinduismen och buddhismen har uppstått och växt fram
-Beskriva och jämföra religionernas heliga skrifter, grundtankar och olika tolkningar
-Förklara hur religionen har påverkat och påverkar det dagliga livet för dess utövare
-Beskriva hur religionen påverkat och påverkar utvecklingen inom och mellan länder
-Föra resonemang om hur livs- och identitetsfrågor skildras och formas av religioner och andra livsåskådningar.

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer, arbeta med uppgifter enskilt samt diskutera och samtala om hinduismen, buddhismen och att leva utan gud.

Bedömning

Bedömingen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt med ett avslutande prov. Följande kommer att bedömas:

Faktakunskaper:

- om religionen så som synen på gud, heliga skrifter, riter etc.

- om religionens historia så som när,hur och var den uppstått och finns idag

Förmåga att se likheter och skillnader:

- inom och mellan olika religioner och livsåskådningar

Förmåga att beskriva och se samband och föra resonemang:

- om hur religionerna och livsåskådningarna har påverkat samhället

 

Viktiga begrepp

Samsara   Brahman     Atman      Kharma      Moksha      Kastväsendet   Kvinna/man

Hinduismens påverkan på västerlandet

 

Asket     De fyra ädla sanningarna      Den åttafaldiga vägen       Nirvana        Zenbuddhism

 

Agnosticism       Ateism       Evolutionslära    Sekularisering     Teodicéproblemet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: