👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

London tour guide 4/5

Skapad 2017-02-26 15:39 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Denna termin fortsätter vi mycket med läsning och översättning av texter på engelska. Vi lär oss ord och fraser. Vi jobbar också med Storbritannien och huvudstaden London där Du ska bli en London Tour Guide. HUR: Du ska läsa på om London, olika platser och sevärdheter. Sedan ska du skriftligt och muntligt förbereda och genomföra en guidad tur med en grupp klasskamrater – på engelska såklart. Vi tränar även på olika hör- och läsförståelseuppgifter och gör mindre muntliga övningar. Vi kommer även att jobba med "in other words" där du ska få träna på att beskriva ord.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

 • Du ska kunna läsa en engelsk text och svara på frågor på texten.
 • Du ska kunna minst 6 prepostitioner.
 • Du ska kunna några vanliga "klassrumsord".
 • Du ska kunna skriva en text utifrån en bild.
 • Du ska känna till några kända platser i London.
 • Du ska kunna några fakta om Storbritannien. 
 • Du ska kunna berätta om minst två sevärdheter på engelska.
Arbetssätt

 • Du kommer att få öva på att läsa olika texter på engelska, både ensam och tillsammans med andra. 
 • Du kommer att få göra olika grammatiska övningar, både muntligt och skriftligt. 
 • Du kommer att få öva på att skriva löpande texter på engelska.
 • Du kommer att få öva upp din läs- och hörförståelse i olika övningar.
 • Du får också öva på att jobba tillsammans med andra i en mindre grupp och att tillsammans hålla en muntlig redovisning.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 • läsa en engelsk text och svara på frågor på texten.
 • få godkända resultat på läxförhör/prov. 
 • visa att du kan arbeta tillsammans med andra i klassen.
 • aktivt delta i undervisningen
 • göra en muntlig redovisning på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
London tour guide

LONDON - Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven i årskurs 6 men har anpassats till årskurs 5 och ämnesområdet

E
C
A
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa - läsförståelse
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Vägbeskrivning
Eleven kan med stor hjälp beskriva vägen från en plats till en annan.
Eleven kan med lite hjälp beskriva vägen från en plats till en annan.
Eleven kan själv beskriva vägen från en plats till en annan.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Oregelbundna verb
Eleven har knapp kännedom om områdets oregelbundna verb och användningen av dessa.
Eleven har kännedom om områdets oregelbundna verb och användningen av dessa.
Eleven har god kännedom om områdets oregelbundna verb och användningen av dessa.