Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fred och konflikter

Skapad 2017-02-26 16:02 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9 Samhällskunskap
"I krig finns inga segrare utan alla är förlorare" Neville Chamberlain

"Mänskligheten måste få slut på krig annars kommer krig göra slut på mänskligheten." ~ John F. Kennedy

"Den som vill ha fred ska rusta för krig." ~ Vegetius

Innehåll

Fred och konflikter - ett arbetsområde om krig och för fred

I detta arbetsområde kommer du lära dig om olika sorters krig och konflikter och de lagar som gäller för krig. Vi tittar på orsaker till att krig och konflikter uppstår och vilka konsekvenserna blir. Vi kommer att lära oss om säkerhetspolitik, terrorism, om arbetet för fred och FN´s roll.

Du kommer få fördjupa dig i en väpnad konflikt som är aktuell just nu och redovisa denna på valfritt sätt för några av dina klasskamrater. Du ska också försöka ge ett förlag på hur just din konflikt skulle kunna lösas. Framtidens fredsmäklare är dagens ungdomar. Alltså du!

 

Veckoplanering

v.9 Genomgång av planeringen. Introduktion av temat. Väpnade konflikter, vad är det? Varför blir det krig? Konsekvenser av väpnade konflikter. 

v.10 Säkerhetspolitik. FN, Förenta Nationerna. Folkrätten. Påbörja det egna arbetet av en aktuell väpnad konflikt.

v.11 Fortsätta jobba med det egna arbetet.

v.12 Göra klart och redovisa det egna arbetet.

    

Länkar

Säkerhetspolitik http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/

Globalis http://www.globalis.se/

Globalis konflikter: http://www.globalis.se/Konflikter

Landguiden: https://www.landguiden.se/Konflikter

Världskoll http://varldskoll.se/ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh

Matriser

Sh
Fred och konflikter Samhällskunskap åk 9

F
E
C
A
Använda begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information & källor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: