Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vatten och luft" åk 4.

Skapad 2017-02-26 17:30 i Ljungskileskolan Uddevalla
En pedagogisk planering för kap5 Koll på NO årskurs 4
Grundskola 4 Kemi
Vattens och lufts grundläggande egenskaper och betydelse för allt liv.

Innehåll

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och pedagogiska filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper. 

Centrala innehåll

Konkreta mål

Vi kommer lära oss om:
- Egenskaper hos luft och vatten. 
- Hur vattnet och luften är uppbyggt av molekyler och
- hur molekylerna påverkas av olika temperaturer (fast, flytande, gas).
- Vattnets kretslopp.
- Föroreningar i vatten och luft och hur de kan renas.
- Begrepp som hör till luft och vatten

 

Arbetssätt och metod

Text, experiment och undersökningar, filmer

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva vattnets uppbyggnad och egenskaper samt vattnets kretslopp
- beskriva luftens egenskaper 
- aktuella begrepp
- genomföra och dokumentera enkla systematiska undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi, vatten och luft

Rubrik 1

Vattnets och luftens grundläggande egenskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vattnet kemiska sammansättning och olika former, begrepp
Känna till att vatten består av syre och väte. Känna till att vatten kan uppträda i olika former.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande. Kunna ett par av begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande och vid vilka temperaturer vattnet ändrar form. Kunna begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Ny aspekt
Vattnets kretslopp
Förstå vattnets kretslopp.
Med viss hjälp kunna redogöra för vattnets kretslopp.
Självständigt kunna redogöra för vattnets kretslopp betydelsen av detta.
Ny aspekt
Vattenrening
Med stöd översiktligt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Kunna berätta om vattnets rening i reningsverk, med visst stöd.
Självständigt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Ny aspekt
Lösningar och blandningar
Känna till att ex.vis salt och socker löser sig i vatten.
Känna till att salt och socker löser sig i vatten, och att ex vis olja inte gör det.
Kunna redogöra för olika sätt som salt och socker löser sig på (ex vis i varmt resp kallt vatten), och att ex vis olja inte gör det. Känna till nyttan av att ämnen löser sig i vatten.
Ny aspekt
Luftens kemiska sammansättning
Känna till att luft består av olika gaser.
Kunna att syre är en av luftens gaser.
Kunna att luften består av kväve, syre och koldioxid, bl.a.
Ny aspekt
Några egenskaper hos luft
Kunna ge en förklaring till hur man vet att luft finns.
Kunna ange några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck.
Kunna förklara några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck, med hjälp av de undersökningar vi har gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: