Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huvudräkningsstrategier år 2

Skapad 2017-02-26 17:38 i Munkedalsskolan Munkedal
Finns det mer än ett sätt att lösa en matematikuppgift i addition eller subtraktion? Kan man göra på olika sätt när det handlar om olika sorters uppgifter - även om det handlar om samma räknesätt?
Grundskola 2 Matematik
Huvudräkning!? Nu ska du träna din förmåga att hitta bra sätt/strategier för huvudräkning, inom både addition och subtraktion, som gör det enklare för dig att lösa uppgifter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla en säkrare metod att lösa huvudräkningsuppgifter i addition och subtraktion.

Innehåll

Man kan räkna talsorter, men vad gör man om talsorterna inte räcker till?
Hur kan man tänka om talen ligger nära varandra?
Det är några exempel på vad du kommer att få arbeta med.

Genomförande

Vi kommer kontinuerligt/ofta att repetera vad vi gjort tidigare i helklass/halvklass. Du ska ges chansen att reflektera och prova olika metoder samt att själv få upptäcka när din strategi inte håller - då får du/vi se om en annan metod fungerar.

Vi kommer att arbeta med arbetsblad, nomp, storgruppsuppgifter på tavlan då  vi tänker och diskuterar tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik, BeMa,2

På gång
På god väg
kan
Addition och subtraktion
Använder strategierna -dubblor och nästan dubblor
Förstår och kan använda sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Använder talkamraterna vad gäller addition och subtraktion i talområdet 0-20*. Kan lilla och stora addition och subtraktion automatiskt
Adderar/subtraherar 10 och nästan 10. 67+10 67+9 67-10 67-9
Generalisera talkamrater till högre talområden. 9-4=5 90-40=50 3+6 = 9 30+60=90
Kan använda "talsorterna för sig" 23+36 =50+9=59 25+29= 40+14=54
Ny aspekt
använder strategin "10 kamrater" tex 17+6 = 17+3+3=20+3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: