Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4b

Skapad 2017-02-26 17:56 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Matematik
Tom mall för planering

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA utveckla din förmåga att...

 -lösa matematiska problem

-utveckla ditt matematiska språk

-veta vilket uttryck som krävs i angiven uppgift och kunna använda dig av det uttrycket

-förstå samband mellan bråk och decimaltal

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

- enskilt arbete

-pararbete, samtala matematik

-grupparbete, samtala matematik

under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Vi kommer arbeta med bråk och decimaltal.

Vi kommer lära oss mer om volym, längd och vikt.

Vi kommer arbeta med tiotusental och hundratusental.

Vi kommer delta i Schackfyran i april.

För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 -gemensamma genomgångar

-experimentera

-arbeta med uppgifter enskilt och i grupp

DETTA SKA BEDÖMAS

vi kommer att bedöma på vilket sätt du...

-löser matematiska problem, skriftligt och muntligt

-redovisar dina uppgifter  

Skriv när bedömningen kommer att ske..

Vid terminens slut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: