Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nutidens och framtidens teknik

Skapad 2017-02-26 17:57 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 7 – 9 Teknik
På vilket sätt påverkas samhället av tekniken? I vilka olika sammanhang använder vi oss av tekniken idag? Och vad kommer vi kunna använda tekniken för i framtiden?

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer vi arbeta med vad tekniken gör för samhället och hur tekniken format framtiden. 
Under vecka 12 kommer ni att skriva ett prov i teknik som rör de delar som berörs i kapitel 8 och kapitel 9 i teknikboken. 

 

Matriser

Tk
Teknik nu och i framtiden

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du utvecklar ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv värld
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
Teknikutveckling & drivkrafter
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du ges möjlighet att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
Konsekvenser
Dessutom kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: