Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier mars -17

Skapad 2017-02-26 18:16 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att arbeta med dinosaurier. Du kommer att få välja en dinosaurie att söka fakta kring. Du kommer även att få tillverka din dinosaurie i papier marché.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska syfta till att eleverna lär sig jämföra dåtid, nutid och framtid. Dessutom ska eleverna träna på att söka fakta ur olika källor och skriva ner viktiga nyckelord i en tankekarta. Vi diskuterar hur vi kan värdera olika källor och vikten av att vara källkritisk.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga:

 • Att söka fakta ur olika källor.
 • Att värdera källor.
 • Att ta ut viktiga nyckelord.
 • Att skriva en faktatext utifrån dina nyckelord.

 

Hur :

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring de källor du använder.
 • Jag tittar på din nyckelord i din tankekarta.
 • Jag läser din faktatext.

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Se på film.
 • Söka information ur olika källor.
 • skriva tankekarta
 • Tillverka en dinosaurie i papier marché                             
 • göra en plansch med bild och faktatext

Begrepp

Följande begrepp möter du i arbetsområdet:

 • dinosaurie
 • föda
 • storlek
 • utseende
 • källor
 • källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: