Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter 16/17 HS

Skapad 2017-02-26 18:20 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om rutiner som ingår i vardagen.

Innehåll

Syfte

 Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om rutiner som ingår i vardagen.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

- Källsortera och slänga skräp.
- Lära känna närmiljön och träna trafikregler under cykelturer.
- Vi kommer att jobba med värdegrund genom att ha klassråd.
- Livsfrågor i form av rätt o orätt samt hur man är en god kamrat.

- Jobba med att träna in rutiner för att skapa gemenskap och välbefinnande under måltider. 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9

Matriser

VAA
Grundsärskolan träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Källsortera och slänga skräp.
Lära känna närmiljön och träna trafikregler under cykelturer.
Vi kommer att jobba med värdegrund genom att ha klassråd.
Livsfrågor i form av rätt o orätt samt hur man är en god kamrat.
Jobba med att träna in rutiner för att skapa gemenskap och välbefinnande under måltider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: