Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varken växter eller djur!

Skapad 2017-02-26 18:31 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Biologi
Hur skulle det se ut om växter och djur inte bröts ned till jord? Vad är egentligen bakterier och virus? Hu påverkar alger och algblomning vår miljö? Vad är en cell och vad gör den? Hur gör man ett rättvist test? Hur påverkade tillgången på mikroskop utvecklingen? Vad är lavar?

Innehåll

Denna planering har vi gjort tillsammans med Zandra som stöd. Vi började med att arbeta enligt EPA (enskilt, par, alla) inom följande frågor:

- vad vi trodde att detta arbetsområde skulle handla om.

- vad vi ville lära oss inom detta.

- vilka arbetssätt vi vill använda för att lära oss mest.

- vad som skulle bedömas.

-hur det skulle bedömas.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska kunna använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet samt använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

Följande förmågor kommer vi att fokusera extra på:

Den begreppsliga förmågan genom att du lär dig nya ord och begrepp samt att du lär dig använda dem i rätt sammanhang.

Den kommunikativa förmågan genom att du får diskutera och samtala kring tex. antibiotika och algblomning.

Den analytiska förmågan genom att vi funderar kring hur det vi inom detta arbetsområdes ramar kan påverka vår framtid.

 

Bedömning - vad och hur

Zandra kommer att bedöma följande:

- vår förmåga att genomföra undersökningar.

- vår förmåga att dokumentera våra undersökningar.

- vår förmåga att använda biologiska begrepp på rätt sätt (bakterier, virus osv.)

- faktakunskaper om bakterier, virus mm.

- vår förmåga att berätta om hur upptäcker har påverkat vår situation idag.

Detta kan Zandra bedöma genom att... 

- läsa det vi skriver.

- vi får göra ett prov i grupp (antingen muntligen eller skriftligt).

- vi är aktiva och visar vad vi lärt oss under lektionerna.

- lyssna till oss under lektionerna.

 

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans kom vi fram till att vi bland annat ska arbeta på följande sätt:

- i olika grupper.

- läsa gemensamt.

- skriva korta texter ofta för att sammanfatta det vi lär oss.

- samtala i både par, grupper och helklass.

- se film.

- genomföra experiment/försök.

- leta efter bakterier.

- vara utomhus i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: