Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsfördelning

Skapad 2017-02-26 21:17 i Österbyskolan Östhammar
Vi kommer att gå igenom vad som är kännetecknande för fattiga och rika länder. Vi kommer också diskutera kring vad som kan göras för att förbättra de fattiga ländernas situation.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur ser befolkningsfördelningen ut i världen?

Innehåll

Undervisningens innehåll

 • Hur ser befolkningsfördelningen ut i världen?
 • Befolkningspyramider och analyser utifrån dem. 
 • Vilka konsekvenser blir det av urbaniseringen?
 • Vad är ett i-land? Vad är ett u-land?
 • Var i världen ligger de rikaste respektive fattigaste länder?
 • Vilka orsaker finns det för fattigdom?
 • Hur är situationen i de fattigaste länderna?
 • Vad kan vi i världens rikaste länder göra för insatser? Globala målen
 • Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser?
 • Varför är fattiga länder mer sårbara än rika länder för naturkatastrofer och dess effekter?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Se föreläsning av Hans Rosling
 • Begreppsförklaringar
 • Instuderingsfrågor

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begreppsförmåga
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemangsförmåga
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Resonemang: Orsak - konsekvens
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration,
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration,
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: