Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och samband

Skapad 2017-02-26 22:07 i Kattarps skola Helsingborg
Vi arbetar med matematiska uttryck och att lösa ekvationer. Vi arbetar också med mönster och samband.
Grundskola 6 Matematik
Kan man räkna med bokstäver? Vad är ett matematiskt uttryck? Hur löser man ekvationer? Hur hittar man en formel för ett mönster? Vad är det binära talsystemet?

Innehåll

 

Mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till algebra
 • tolka och förenkla uttryck med bokstäver
 • lösa enkla ekvationer
 • upptäcka och använda mönster och samband
 • skriva och jämföra tal i decimala och binära talsystem
 • använda strategier vid problemlösning

Viktiga begrepp

 • Algebra
 • Uttryck
 • Förenkla uttryck
 • Likhet
 • Ekvation
 • Lösa ekvation
 • Mönster
 • Samband
 • Formel
 • Proportionellt
 • Potensform
 • Decimala talsystemet
 • Binära talsystemet

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar och löser dina uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: