Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-stationer på Blå

Skapad 2017-02-26 22:50 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna pedagogiska planering är att utmana varje barn i olika förmågor utifrån läroplanens riktlinjer under verksamheten efter lunchen med ett fokusområde per tillfälle.

Innehåll

Strävansmål:

  • att ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån läroplanens olika områden
  • att stimulera och utmana varje barn i sin språk och kommunikationsutveckling
  • att stimulera och utmana varje barn i sin matematiska utveckling
  • att stimulera och utmana varje barn i sitt intresse för naturvetenskap och teknik
  • att stimulera och utmana varje barn i sin förmåga att skapa
  • att stimulera varje barn i sin sociala utveckling

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågor som utmanas i denna aktivitet är:

Förmågan att leka, upptäcka, prova, skapa, kommunicera, förstå, sätta sig in i andras situation, uppleva något meningsfullt, motorik, koordinationsförmåga, visa intresse, känna tillit, resonera, se samband, samspela, tillämpa, föra och följa resonemang

Objekt som används i denna aktivitet är:

Stationstavlan på Blå, bilder på stationer och siffror, bilder på barnen, antalsuppfattning, materialet på de olika stationerna, kompisar, stationer

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Den här aktiviteten erbjuds alla barn på Blå två gånger i veckan. Efter lunchen samlas vi i helgrupp på mattan där en pedagog (med hjälp av ett nytt barn varje gång) sätter upp bilder på de stationer som finns att välja på samt antalet på hur många som kan vara på varje station samtidigt. Varje tillfälle har ett nytt fokusområde som en pedagog i förhand tänkt ut och förberett stationer för. Därefter får barnen en och en välja station genom att sätta sin egen bild på sig själv på den station de önskar att vara på. Efter dem har gjort sitt val går barnen till platsen där pedagogen sagt att stationen ska vara och får vid behov hjälp att starta upp stationen. Barnen kan sedan fritt byta station genom att gå till stationstavlan och jämföra antalet bilder på barn som sitter på stationen med antalet på stationen för att se vart det finns plats, där kan de även se vilka stationer som finns att välja på.

Förberedelser:

Planera stationer med de olika fokus områdena: språk och kommunikation, skapande, värdegrund, lek och naturvetenskap och teknik

Upprätta en PP för tema-stationer

Utse en pedagog som är ansvarig för tema-stationer

Skriva en lista på de barn som vill hålla i samlingen tillsammans med pedagogen

Aktiviteter:

Samling på Blå mattan där barnen får välja station utifrån temat pedagogen presenterat

Vara på stationen

Byta station

 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

Utvärdering av den pedagogiska planeringen för tema-stationer

Arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen

Uppföljning och reflektion av arbetet med de olika ämnesområdena i tema-stationerna

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: