Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-02-27 07:20 i Snöstorpsskolan Halmstad
Tema forntiden - från livets utveckling till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 SO (år 1-3)
En resa i tiden från jordens uppkomst fram till järnåldern.

Innehåll

Förhistorisk tid - Forntiden

I det här temat ska du få lära dig något om hur livet på jorden uppkom. Du ska få lära dig hur de första människorna på jorden levde. Du ska få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnålder kom.
Du ska veta vilka spår man kan hitta från forntiden i naturen, t ex spår av istiden och tidiga bosättningar.

Våra mål

Du ska kunna:

- Berätta om livets utveckling på jorden.

- Berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

- Ge exempel på olika spår i naturen från forntiden.

- Använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Läsa böcker
 • Skriva texter
 • Måla
 • Diskutera
 • Se filmer

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- berätta om livets utveckling på jorden och någon viktig händelse på ett enkelt sätt

- kunna jämföra levnadsförhållandena under forntiden med nutid

- du kan visa exempel på spår i naturen och i språket från forntiden

- få tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern och placera ut på en tidslinje

 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- berätta om livets utveckling på jorden och någon viktig händelse på ett utförligt sätt

- kunna jämföra levnadsförhållandena under forntiden med nutid

- du kan visa exempel på spår i naturen och i språket och berätta något om dem

- på egen hand kunna placera in stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: