Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HöjdenI ur och skur

Skapad 2017-02-27 10:44 i I Ur och skur Höjdens förskola Helsingborg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Vår förskola jobbar mycket utomhus och är ofta ute i naturen. Vi samverkar med Friluftsfrämjandet och Grön Flagg och har valt mål som går hand i hand med deras och som passar vår verksamhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Under föregående år var barnen med och byggde en del material tillsammans med pedagogerna och det arbetssättet vill vi fortsätta med. Vi ser också att vi inte arbetade så mycket med skapande och olika material, det vill vi utmana barnen och själva i.

När vi går iväg är promenaden och upptäckterna utmed promenad det viktiga. Barnen ska fortsatt ges stort inflytande över verksamhets innehåll. 

Vi vill fortsätta att ge barnen möjlighet att bestämma vart vi ska gå på våra utflykter. Vi vill jobba vidare med språk, t.ex med olika tecken, mönster, bokstäver, symboler och siffror. 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill skapa nyfikenhet hos barnen kring olika material och aktiviteter och ge dem utmaningar. Vi vill att barnen ska förstå vikten av att värna om  sin hälsa och sitt välbefinnande genom att ge dem positiva upplevelser kring kost och rörelse i utomhusmiljö. 

 Vi vill skapa nyfikenhet kring vädret. Hur känns det? Hur ser det ut? Kan man höra vädret? Uppleva vädret med alla sina sinnen och få ett sammanhang mellan det som sker i naturen och vädret.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi kommer visa föräldrarna mycket dokumentation av det vi gör, på bloggen, fotoramen i hallen och  på dokumentationsväggen. Föräldrarna är alltid välkomna att vara med i verksamheten.  

Vi ska vara konkreta när vi vill ha hjälp.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

I inomhus miljön kommer vi skapa rum i rummet. Varje del i rummet kommer ha en logisk funktion där det finns material som passar. Det finns mycket  tillgängligt material inomhus som barnen kan ta  själva,  det finns även lite material som står högre upp men då ser barnen det och kan be om det. 

Inomhus vill vi erbjuda bygglek med "färdiga" material tex duplo, kapla, tågbana, lego, tekniklego. Vi byter ut och förändrar material efter barnens intresse. Vi erbjuder ritmaterial med pennor och papper och de stora barnen har även tillgång till naturmaterial som vi har samlat i skogen för att skapa med. 

Vi kommer bygga upp en miljö för att inspirera rolleken med de yngre barnen, vi kommer utvärdera denna miljön kontinuerligt för att titta på vad barnen använder miljön till och vilken lek det blir. Nu till en början med kommer det finnas utklädningskläder där. 

Vi ser att barnen är intresserade av böcker och kommer därför göra iordning en läshörna där alla barn kommer kunna läsa  och lyssna på böcker tillsammans. 

Utomhus kan barnen undersöka naturmaterial som vi tar med från skogen. Utomhus leker barnen mycket kökslek med tallrikar och koppar. De serverar olika maträtter med hjälp av pinnar och sand. Därför erbjuds denna lek inte inne just nu. Vi ser inte att det blir meningsfullt för barnen när de inte hr något att servera. 

Leksakerna kommer få en tydlig plats utomhus, så barnen själva kommer sortera spana, spadar, bildar osv. 

Vi kommer att äta utomhus och även laga mat ute. 

Vi kommer att uppmärksamma vädret genom att prata, känna, höra och uppleva det tillsammans med barnen. Dokumentationsväggen ska vi hålla levande tillsammans med barnen. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Vi kommer försöka gå ut i skogen vid något tillfälle i veckan. På förmiddagarna är öst barnen tillsammans med jämngamla barn och på eftermiddagarna är de tillsammans med lite äldre barnen ute på gården. Vi anpassar förmiddagens aktiviteter  efter väder och vind. Under vinterhalvåret är vi inomhus mer. Vi vill att det ska vara långa pass för barnen där de får bli i en aktivitet. 

Väst kommer att vara ute i naturen vid minst tre tillfällen i veckan. Vi kommer att gå i tre olika grupper, mulle, knytte och blandad grupp. Vi är ute i naturen på förmiddagen och fortsätter våra gruppindelningar på eftermiddagen då vi är på gården. Tisdagar och torsdagar är barnen indelade i Knytte- och Mull grupperna hela dagen. Måndag, onsdag och fredag är det blandade grupper.

Vi ska äta ute minst en gång i veckan.

Kompetensutveckling

Vi vill köpa in "Ute året runt" av Titti Olsson och "Surfplatta utomhus". Vi tänker att alla kan läsa och att vi sen diskuterar den tillsammans. En av pedagogerna vill gå teknikkursen med NT-utvecklarna. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Öst. Barnen har upptäckt skogsutflykterna och varit nyfikna på den miljön. De njuter av skogen och undersöker naturen genom att tex gunga på träd. Barnen är sysselsatta hela tiden och hittar något att undersöka. Barnen samlar naturmaterial för att sortera och bygga med. De flesta vill  gå själva till och från utflykten. 

Barnen har erövrat hela gården. De upptäcker kullen på gården själva. Många av barnen har hittat varandra och fråga efter varandra. De har utbytte av varandra och inspirerar varandra till nya upptäckter.

Många av barnen är nyfikna på böcker. Vi tror det kan bero på att det är lättare för barnen att titta i böcker när de sitter på bänken och böckerna finns tillgängliga där. 

Vi ser att barnen är intresserade av rita och med papper och pennor. barnen ställer sig vid det låga runda bordet och ritar där. 

Barnen tycker det är väldigt roligt att leka med vatten. Just nu har barnen kunnat leka med vatten ute för att det varit gynnsamt väder, under vinterhalvåret får barnen vatten när de ska göra något särskilt med vatten. 

På Väst kommer barnen in i en miljö som är förändrad sedan i våras. De välkomnas med en möbel full med material. Barnen ritar med materialet, bygger med konstruktionsmaterialet som ligger på hyllan nedanför. Eftersom vi flyttat om lite bord på avdelningen används de låga borden ännu mer än tidigare. Barnen har också fortsatt att uppskatta skapandet med färg och form. Mullarna går i täten och knyttarna tar efter. Naturpromenaderna har varit uppskattade. Mullarna går en promenad och hittar skyltar med olika budskap på. Barnen berättar för övriga vad de lärt sig, de reflekterar och kopplar vad de lärt sig i andra situationer. 

Knyttarna uppskattar sina organiserade utflykter. Vi har jobbat mycket med gruppen får att få dom till att just bli en grupp. Samarbetsövningar och lekar där de måste använda varandra för att komma till målet. Dom har även uppskattat vårt jobb med matematiken. De mäter och jämför material med varandra. 

Barnen frågar ofta efter föregående dags utflykt när vi kommer tillbaka till skogen. De känner igen platsen och materialet.

 

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Lpfö98

_________________________________________________________________________________________________________________________

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Vi ska föregå med gott exempel i alla miljöer vi vistas i.

Vi hanterar lekmaterial på ett varsamt sätt.

Vi värnar om allt levande i naturen.

Vi jobbar med skräpplockardagar.

Vi jobbar med allemansrätten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Vi kommer att ta med barnen ut i skogen varje vecka. Målet är att trivas ute, så vi ska sträva efter att det blir omväxlande och utmanande, och vi ska klä oss så att ingen fryser. Kosten är viktig för hälsan, och vi ska servera frukt och grönsaker på ett tilltalande och medvetet sätt.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Vi arbetar med rim och ramsor, sånger, sagor. 

Vi är medvetna om att benämna saker vid dess rätta namn.

Vi uppmanar barnen att berätta.

Vi ger barnen tid att få prata.

Vi respekterar den som pratar.

Vi försöker att svara på barnens frågor så gott vi kan, annars tar vi reda på det tillsammans.

Vid ev. konflikter låter vi barnen försöka lösa problemet med hjälp av en pedagog som stöttar i samtalet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

 

Vi låter barnen ta beslut utan att vi lägger oss i beslutsfattandet utan kan hjälpa till i ett senare tillfälle när barnet blir varse konsekvenserna. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: