Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5 Vaxö 16/17

Skapad 2017-02-27 11:04 i Vaxö skola Vaxholm Stad
I år kommer vi framförallt jobba med att spela olika instrument och sjunga.
Grundskola 5 Musik
Musiken Ht 16-Vt 17

Innehåll

Musiken Ht 16-Vt 17 kommer vi i åk 5 jobba med.

Ackord

vi utvecklar vårt ackordspel på antingen gitarr eller piano, du väljer själv vilket instrument du spelar.

Trummor

Vi övar rytmik och lär oss spela trumkomp på knäna och på trumset.

Ensemblespel

Vi spelar låtar tillsammans med flera olika instrument.

Sång

Vi tränar sång gemensamt och med mikrofon.

Genrer/karaktärsdrag/resonemang

Vi lär oss om olika musikstilar och hur man kan känna igen dessa, samt att föra resonemang om musik och musicerande.

Skapande

Vi använder digitala verktyg att skapa låtar med.

Musikframförande

Vi framför någon låt inför publik t ex vid julavslutning/skolavslutning.

 

 

Elevens mål

 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt spela ett komp på ett ackordinstrument med några ackord.

Eleven sjunger eller spelar på något instrument med tajming.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.

Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
    Mu
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
    Mu
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: