Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya röster i litteraturen - arbetarförfattarna

Skapad 2017-02-27 13:36 i Rödsleskolan Oskarshamn
Plötsligt hördes nya röster i litteraturen. De berättade om självupplevda livsvillkor på ett nytt sätt. De tog ställning för rättvisa villkor och för bildning åt alla. De var autodidakter och deras stil kallades socialrealism. De var arbetarförfattarna som förändrade världslitteraturen.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Plötsligt hördes nya svenska röster i litteraturen. De berättade om självupplevda livsvillkor och de tog ställning för rättvisa och för bildning åt alla. De var autodidakter och deras stil kallades socialrealism. De var arbetarförfattarna som förändrade världslitteraturen

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

För att förstå dagens samhälle och litteratur, bör man ha kunskap om några kända svenska författare eftersom de och deras verk är ”levande” och påverkar oss än idag med sina tankar och texter. Därför kommer vi att arbeta med de svenska arbetarförfattarna under v. 12-15.

Ni kommer att få specialisera er på en författare och arbeta enskilt och i grupp. Först ska ni skriva ett eget författarporträtt.Eftersom det är meningen att ni ska veta lite om varje författare kommer ni som har samma författare därefter genomföra en muntlig redovisning inför klassen.

Hur ni väljer att redovisa är upp till er. Ni kan t ex använda er av film, radioprogram, affisch, presentation, dramatisering eller liknande. Bara er fantasi sätter gränser. Ni behöver samla information från flera olika källor, t ex. läroböcker, tidningar, uppslagsverk, antologier, internet och intervjuer. Fråga på biblioteket eller be mig om hjälp om något är oklart! Tänk på att källhänvisa på ett korrekt sätt.

Ni tilldelas en av författarna: Moa Martinson, Vilhelm Moberg, Harry Martinson, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård eller Eyvind Johnsson . 


Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

hur väl du kan läsa och förstå olika texter skrivna av arbetarförfattare.

hur väl du muntlig kan redovisa en av arbetarförfattarna med tanke på struktur, innehåll, syfte och mottagare.

hur väl du kan resonera kring verket (texterna) med kopplingar till dess upphovsman.

hur väl du kan dra slutsatser om hur verket har påverkats av de kulturella och historiska sammanhang som det har skrivits i.

hur väl du kan söka, välja ut och sammanställa information om författaren och texterna samt resonera kring informationens och källans relevans och tillförlitlighet. 

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med arbetsområdet v 12-15. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Arbetarförfattarna

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsförståelse av arbetarlitteratur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll (arbetarlitteratur) med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll (arbetarlitteratur) med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll (innehåll) med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Muntlig redovisning av författare
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Koppla verk till dess upphovsman
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Sätta in verket i dess kulturella och historiska sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Välja relevanta källor och källkritik
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: