Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

philip

Skapad 2017-02-27 13:37 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

1. Läroplansmål

  • Se nedan

 

2. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

  • Öka barns medvetenhet kring egna handlingar och hur de påverkar sin närmiljö.

 

3. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

  • Genom medveten lek tillsammans med barnen utforskar vi hur våra handlingar påverkar varandra och vår miljö.

 

4. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken). Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

  • Att barnen ser hur deras egna handlingar påverkar både dem själva och omgivningen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: