Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dita / LM Normer och Värden

Skapad 2017-02-27 13:38 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Så här kommer vi jobba med Normer och värden på Ladugårdsmarkens förskola
Förskola
I vårt värdegrundsarbete vill vi arbeta mot en känsla av empati och och respekt för vår omvärld och våra medmänniskor. Detta gör vi genom vårt Grön Flagg-arbete men även genom att se att vi alla är lika men ändå olika. Vi kommer utöka denna text: Har ni förslag fyll gärna på.

Innehåll

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Kopplingar till läroplanen

Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Arbeta ute i naturen med för att uppnå barns respekt och omsorg för allt levande kring om sin närmiljö  

- skräpplockarvecka

- grön flagg arbete ex. arbete med värdegrunder

- dramaövningar/sångövningar

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

dokumentation -

 • foto 
 • filma
 • anteckna på samlingen
 • löpande reflektionstext 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

- Att barnen själva tar initiativ till att hålla rent i vår närmiljö

- Att barnen behandlar djur och natur med omsorg

- Att barnen visar empati och söker hjälp hos varandra:

 • barnen använder sig av nyckelord: Hur gick det? Kan du hjälpa mig? Vill du hjälpa mig? Vill du vara med?

- Att barnen kan uttrycka "Jag känner...""Jag tycker inte om.."

 

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: