Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj, skolan och ekonomi

Skapad 2017-02-27 14:25 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Vad är en familj? Varför går vi i skolan? Vad är skatt? Hur används skattepengarna? Detta och många fler saker kommer vi att prata om i detta arbetsområde! Används k-dagen 7 mars -17, Alingsås kommun
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är en familj? Varför går vi i skolan? Vad är skatt? Hur används skattepengarna? Detta och många fler saker kommer vi att prata om i detta arbetsområde!

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att få möta och arbeta med begrepp inom områdena familj, skola och ekonomi. Genom diskussioner kommer vi att arbeta fram en förståelse för individens och samhällets roll inom dessa områden.

Familj: Vad är en familj, hur kan den se ut, ser alla familjer lika ut, måste de se lika ut? Vi lär oss om olika sätt att leva och vara ihop på. Hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma.

Könsroller: Vi kommer att diskutera om det finns  något som är typiskt pojkar eller flickor? Måste alla vara likadana? Vi kommer också att prata om allas lika värde, man är inte olika värd beroende på kön, hudfärg, sexualitet eller annat.

Skolan: Varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan, var man kan få hjälp om man får problem i skolan.

Ekonomi: Hur fördelas familjens pengar, vad är skatt och hur skattepengar används och fördelas? Hur ser de ekonomiska villkoren ut för barn i Sverige och i olika delar av världen. Vi kommer att prata om olika samhällsklasser.

Konkreta mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska uppnå följande kunskaper:

* Få en insikt i hur en familj kan se ut i vår omvärld.
* Förstå och använda olika begrepp som skilsmässa, sambo, adoption, fosterbarn, läroplan, kursplan, samhällsklass, skatt, varor och tjänster, fackförening

' Förståelse för olika könsroller (TITTA PÅ DEN HÄR MENINGEN!)
' Få insikt om varför man går i skolan och vem som bestämmer.

' Du ska känna till hur du som elev kan få hjälp om man får problem i skolan. 

' förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
' förstå hur samhällets ekonomi fungerar.

' Du ska känna till olika samhällsklasser

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa dina kunskaper kring hur olika samhällsstrukturer fungerar och hänger ihop. 
 • undersöka sociala och ekonomiska strukturer i samhället, hur de är uppbyggda och fungerar samt beskriver samband mellan olika typer av strukturer. 
 • använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet i rätt sammanhang

Undervisning:

 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta texterna i vår lärobok.
 • Vi kommer att arbeta med olika frågeställningar muntligt och skriftligt i grupp och enskilt.
 • Vi kommer att titta på filmer som berör de delar vi jobbar med.

 Genom det här arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individen och samhället påverkar varandra, samt vilka roller de olika parterna har. 
 • analysera och få en förståelse för hur vårt samhälle fungerar, både socialt och ekonomiskt, i Sverige och andra delar av världen. 

 

Viktiga begrepp: skilsmässa, sambo, adoption, fosterbarn, läroplan, kursplan, samhällsklass, könsroller, skatt, varor och tjänster, fackförening

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: