Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi arbetar med NTA tema ljud

Skapad 2017-02-27 14:48 i Förskolan Regnbågen Bollnäs
Under våren fortsätter vi vårt arbete med ljud.
Förskola
Under våren 2017 startade vi upp vårt tema ljud. Vi vill få upp intresset hos barnen för vad ljud är, var det kommer ifrån, hur vi hör det osv. Vi använder oss av materialet och den kunskap vi fått under vår NTA-ljud utbildning. Vad är ljud? är ljud bara instrument, vad tycker barnen är ljud? Vi börjar med att upptäcka NTA lådan ljud. Och arbetar oss sakta framåt.

Innehåll

Vi har några tillfällen under våren arbetat med ljud.

 • Vi har pratat om örat och att örat är kroppens mottagare för ljud, vi har även tagit upp att kroppens minsta ben sitter inne i örat, stigbygeln. Vi har under tillfällena även använt oss av Kims lek fast med ljud. Då har vi använt oss av material som låter och barnen har fått lyssna och beskrivit vad som låter. En nyckelknippa som slår mot golvet, en sax som klipper.

 

 • Vi har bland annat använt oss av skedar, gafflar, bakplåtsgaller och annat material som varit fäst i ett snöre och lyssnat hur ljud kan färdas genom ett snöre. Barnen har fått gå runt och och upptäckt hur ljudet låter när man slår föremålet mot olika saker. Barnen har även fått lyssnat på en cd skiva som har haft en massa olika ljud som barnen har fått gissat. Det har bland annat varit ljud från en skoter, toalett, moped, en katt, osv....

 

 • Vi har även varit mer lyhörd och lyssnat vad som låter om vi är tyst. Barnen har fått stängt sina ögon och lyssnat in de lika ljuden som låter och fått berätta vad de hör. För att uppmärksamma ljuden så har vi även tillverkat ett ljusrör som sitter inne på en vägg i teaterrummet, barnen kan föra kulan till den nivå som de tycker är acceptabelt. För att förstärka att vi använder oss av sinnet ljud så har vi tagit fotografier på alla barnen och barnen har fått klistra på trollöron.

 

 

 

Mål

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur ljud uppkommer och beter sig. Vart hittar vi ljud?

Hur låter olika ljud? Varifrån kommer ljudet? Hur kan vi skapa olika ljud?, Kan barnen känna igen olika ljud utan att se föremålet?  Hur fortplantar sig ljud?  Kan man känna ljud med hela kroppen? Vart kommer ljudet in? 

Metod

 

Vi arbetar utifrån häftet NTA-ljud. Vi blandar övningar för att få en stor bredd. Övningarna ska vara lustfyllda för att fånga barnens intresse.

Vi arbetar i helgrupp eller i mindre grupper beroende på vilken övning vi gör. 

Vi kommer medvetetet att använda oss av NTA ljudlådan för att få in en kontinuitet i barnets lärprocess.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: