Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Best City...

Skapad 2017-02-27 15:28 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Engelska
I love visiting cities. There are so many things to explore and experience. Stockholm is actually one of my favourite cities. What is your favourite city in your country or in the world?

Innehåll

Syfte

utveckla förmågan att

 • lyssna och förstå
 • använda texter som du lyssnat till/läst som stödmallar
 • uttrycka dig i skrift
 • bearbeta text; utveckla innehåll, kontrollera stavning och grammatik 
 • uttrycka dig i tal
 • lyssna på din talförmåga för att reflektera över och förbättra uttal

Arbetssätt

Vi kommer att lyssna på dessa texter och svara på ett antal quizfrågor som hör till. Vi rättar dem tillsammans efter vi har lyssnat. 

När du har lyssnat på alla texter och svarat på quizfrågorna är det din tur att skriva en text om:

 • The Best City in My Country eller The Best City in the World

Texterna som du har lyssnat till kan du använda som stödmallar. Du ska välja en stad som du har besökt och som du känner väl till. Det kan vara en stad i Sverige eller i något annat land. Du ska inte behöva söka fakta om staden för att kunna skriva om den! 

Texten skriver du i Drive i GS.  

Jag går igenom hur du ska göra under en lektion.

När du har skrivit texten så ska du använda Fotobabble eller annat digitalt program för att skapa en talande bild.  

Både texten och den talande bilden lämnas in i Classroom.

 

Bedömning

 • Skriftlig förmåga - Skrivuppgift 
 • Muntlig förmåga - Fotobabble eller annat digitalt program

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
The Best City... - Writing skills

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig i skrift
Du behöver utveckla förmågan att formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du har visat att du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du har visat att du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du har visat att du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du formulerar dig med visst flyt.
Du formulerar dig med flyt.

En
The Best City...- Talking Pictures

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation och innehåll
Kommunikationen fungerar inte. Ämnet behandlas inte; långa pauser, ingen interaktion.
Kommunikationen fungerar, ämnet behandlas.
Innehållsrikt samtal. Personligt med gott flyt.
Personligt och innehållsrikt samtal. Språket har mycket gott flyt.
Uttal och intonation
Du behöver öva mera på uttal och intonation.
Uttal och intonation fungerar ganska bra.
Uttal och intonation underlättar förståelsen.
Uttal och intonation fungerar väl.
Ordförråd och språkriktighet
Du behöver utveckla ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig bättre.
Ordförrådet räcker för det eleven vill säga.
Ordförrådet är relativt varierat.
Ordförrådet är relativt varierat och språkriktigheten säker.
Språkriktighet och innehåll
Du behöver lära dig de grammatiska grunderna i språket för att kunna göra dig förstådd.
Korrekt språk blandas med felaktiga konstruktioner och ibland även svengelska och icke idiomatiska uttryck.
Även om grammatiken brister kan innehållet uppväga om det är fylligt och intressant.
Språkfel som ordvalsfel, verbfel får förekomma. Innehållets förtjänster uppvärderar mindre fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: