Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära åk7

Skapad 2017-02-27 16:47 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Fysik Kemi
Vi använder elektricitet och magnetism varje dag, men vad kommer dessa ifrån och vad är det för något?

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter 
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Film
 • Undersökning/laborationer
 • Tilldelat material

Uppgifter

 • Frågor till laboration förlängningssladd

 • Rita kopplingsschema

 • Ordfläta

 • Viktiga begrepp

 • Presentation om ellära

 • Länkar till filmer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: