Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar

Skapad 2017-02-27 16:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Genomgång och laborationer av de vanligaste blandningarna, separationsmetoder, ämnes löslighet samt mättad/omättad lösning.
Grundskola 7 – 9 Kemi
De vanligaste ämnena vi stöter på i vår vardag är blandningar. Under denna kurs skall du utveckla dina kunskaper om våra vanligaste blandningar samt hur man kan separera ämnen i en blandning på olika sätt.

Innehåll

Syfte

 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

 

Centralt innehåll

 • Hur vatten fungerar som lösningsmedel och transportör av ämnen i naturen,
 • Hur man utför systematiska undersökningar samt utvärdering av undersökning,
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation av ämnen.
 • Dokumentation av undersökningar i skriftliga rapporter.

Konkretisering

Under detta arbetsområde kommer du att utveckla

 • dina kunskaper om vanliga sorters blandningar
 • dina kunskaper om vatten som lösningsmedel samt vad en mättad eller omättad lösning är,
 • dina kunskaper om hur man kan separera de olika ämnena i en blandning
 • din kunskap om begrepp inom området
 • din förmåga att laborera och skriva rapporter

Undervisning/arbetssätt

 • genomgångar
 • diskussioner
 • laborationer med dokumentationer

Bedömning

Görs av inlämnade laborationsrapporter och redovsiningar. Löpande bedömning av laborativ förmåga. Som grund för bedömning av elevernas förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp kommer inlämnade laborationsrapporter och eventuella läxförhör att användas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Blandningar

Förmåga att genomföra undersökningar

Ej nått upp till lägsta kunskapsnivå
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra undersökningar
Ej visat
Kan genomföra
Kan genomföra på ett bra sätt
Kan genomföra på ett effektivt sätt
Använda utrustning
Ej visat eller ej säkert
säkert
säkert och ändamålsenligt
säkert, effektivt och ändamålsenligt
Jämföra resultat och dra slutsatser
ej visat eller för enkelt
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Dokumentera
ej visat eller för enkelt
enkla
utvecklat
välutvecklat
Ge förslag till förbättringar
ej visat förslag
bidrar att visa förbättringar
ger förslag på en förbättring
ger förslag på förbättringar

Kunskap och begreppsanvändning

Ej nått upp till lägsta kunskapsnivå
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Beskriva kemiska samband
ej visat eller för enkelt
enkla
utvecklade
välutvecklade
Använda naturvetenskapliga begrepp
ej visat eller för enkelt
kan till viss del använda
kan med relativt god förmåga använda
kan med god förmåga använda
Kunskaper
ej tillräckliga
grundläggande
goda
mycket goda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: