Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik, Sleipner våren 2017

Skapad 2017-02-27 16:54 i Håvestens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Fokusområde Matematik våren-17

Innehåll

Mål från styrdokument

Ex. "Varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga".

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Observationsmaterialet MIO har används som ett stödmaterial.

Utifrån kortläggning behöver vi lägga extra fokus på:

 • färg/geometriska former
 • räkning/antal
 • läggesuppfatning 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när:

 • ramsräknandet och pekräknandet kommer spontant
 • "subitizing" förmågan att ordlöst -utan att räkna- uppfatta små antal
 • öka barnens kungskaper i färg och geometriska former

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • åldersindelade samlingar
 • sagor, ramsor och sånger
 • lärplatta 
 • matematiken i vardagen som vid maten, dukningen, fruktdeling, påklädning, leksakssortiering
 • påsktema
 • tecken som stöd

 

Litteratur/forskningsamknytning

 • Sten Ryds mattesmedjan-föreläsningen
 • Mio

Barnens delaktighet genom hela processen

 • vi utgår från våra reflektionsprotokoll där vi observerar och utgår från barnens intressen
 • vardagliga samtal

Vårdnadshavares delaktighet

 • information till föräldrar via anslagstavlan och unikum
 • dagliga samtal
 • pedagogisk dokumentation, föräldramöte, samrådsgruppmöte och utvecklingssamtal

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 • vi ska erbjuda barnen en ny lärmiljö "mattehörn"
 • erbjuda barnen tillfälle att utvecklas både enskilt och i grupp 
 • vi pedagoger får leta upp lustfyllt och lekfullt material som passar till respektive åldersgrupp 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: