Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2017-02-27 18:06 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Matematik
Arbetsområde som handlar om Koordinatsystem och lägesmått

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med koordinatsystem.

Du ska kunna beskriva vad ett koordinatsystem är, du ska även kunna avläsa och skriva koordinater för olika punkter.

Du kommer även rita egna koordinatsystem och sätta ut punkter.

Du kommer att öva på att läsa av och rita diagram med proportionella samband.

Du ska även kunna förklara och använda lägesmåtten: typvärde, median och medelvärde.

 

Vi kommer att samla begrepp som tillhör området.

Vi gör gemensamma övningar, där vi använder olika metoder för att sedan värdera dessa.

Vi arbetar i MatteBorgen och andra rutinuppgifter där eleverna får arbeta med area och omkrets.

Vi pratar, diskuterar och värderar olika problemlösningsmetoder och strategier för att lösa olika typer av problem.

 

Vi kommer att arbeta med detta området i ca 3-4 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: