Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysiskaktivitet och hälsa på Holken

Skapad 2017-02-27 18:42 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
På Holken har vi fysisk aktivitet ute med bollar, hopprep, rörelse och lek.

Innehåll

 

Innehåll

På Holken har eleverna rast före skoldagens början, under skoldagen samt på fritids för att regelbundet

erbjuda fysiska aktiviteter, kreativitet, lek. Eleverna övar sig på den sociala kompetensen med olika relationer och samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt.

 Eleverna övar sig på grovmotorik, finmotorik samt följa lekens regler och stärka elevens vilja att lära samt elevens tillit till den egna förmågan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: