Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4 2017

Skapad 2017-02-27 19:37 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En översikt över vad vi arbetat med i samhällskunskap i år 4, jan-feb 2017.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra

Innehåll

Inledning:

Vi arbetar med samhället i skolan och hur ett klassråd går till och hur man kan fatta ett demokratiskt beslut. Vi arbetar med lagar i samhället och varför de behövs. Vi tränar oss på att argumentera för varför lagar och regler behövs och vad som skulle kunna hända om inga lagar fanns. Vi lär oss om olika medier, tex massmedier och deras roll samt vårt behov av att vara källkritiska. Vi arbetar med samer och lär oss om urfolk.

 

Övergripande mål Lgr-11

 

Syfte/ förmågor:

 

Metod/ innehåll:

 

Vi ser på filmer.

Vi genomför frågesport i par.

Vi läser olika texter i par och som läxa.

Vi gör kahoots för att repetera och befästa kunskaper.

Vi har genomgångar och vi diskuterar, både enskilt, i par och i grupp.

Vi gör exit tickets för att synliggöra vad vi kan och vad vi behöver träna vidare på.

Vi argumenterar och förklarar i Big Fiveboken.

Vi gör affischer som vi redovisar.

 Vi tränar begrepp på liber.se.

 

 

 

Självskattning/ bedömning

Exit tickets och uppgifter i Big Fiveboken som är underlag för bedömning i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh

Matriser

Sh
Matris uppgifter samhällskunskap 2017

Uppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Brevet till Jon
Anledning till varför lagar finns
Ej gjort
Jag har med en anledning till varför lagar finns.
Jag har med två anledningar till varför lagar finns.
Jag har med fler än två anledningar till varför lagar finns.
Brevet till Jon
Exempel på lag som finns
Ej gjort
Jag har gett minst ett exempel på en lag som finns.
Jag har gett två exempel på lagar som finns och förklarat.
Jag har gett flera exempel på lagar som finns och förklarat noga.
En klass har vunnit pengar i en tävling
Ej gjort
Jag förklarar enkelt hur man kan göra genom att rösta.
Jag förklarar hur man kan göra genom att rösta, jag ger exempel och använder något begrepp(ordförande, sekreterare, talarordning, demokrati, majoritet)
Jag förklarar hur man kan göra genom att rösta, jag ger exempel och använder flera begrepp(ordförande, sekreterare, talarordning) som jag beskriver tydligt.
Skillnad mellan lag och regel
Ej gjort
Jag förklarar lag eller regel.
Jag förklarar lag och regel.
Jag förklarar lag och regel på olika sätt genom att ge exempel.
Samer
Ej gjort
Jag visar att jag kan något om samer.
Jag visar att jag kan flera saker om samer.
Jag visar att jag kan flera saker om samerna genom att ge exempel och förklara noga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: