Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature

Skapad 2017-02-27 20:59 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Genom att läsa olika texter utvecklar vi samtliga förmågor i engelska.
Grundskola 7 – 9
We are going to read different texts in English.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur du gör för att läsa en text och visa att du har förstått vad den handlar om.

Du ska förstå hur du talar engelska så att det blir begripligt för andra.

Du ska förstå hur du skriver en text på engelska så att innehållet blir tydligt och begripligt.

Du ska förstå hur du lyssnar på engelska och visar att du har förstått innehållet.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar ämnet engelska.

Genomförande

Vi kommer läsa olika klassiska texter.

Vi ska arbeta med olika uppgifter för att utveckla förmågorna i engelska, att skriva, läsa, lyssna och spela teater.

Varje vecka ska eleverna lära sig minst 20 nya ord för att utöka sitt ordförråd.

Redovisning

Lämna in sammanfattning där du återberättar innehållet i berättelsen.

Prata om vad som händer i berättelsen.

Skriva frågor på en berättelse som dina klasskamrater ska besvara.

Skriva en kort pjäs som baseras på berättelsen. Spela upp den för klassen.

Ta reda på information om en författare och presentera honom/henne för klassen muntligt.

Koppling till styrdokumenten

Matriser

6-9 Engelska vårterminen 2011

Ingen nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i tal
Eleven uttrycker sig enkelt men begripligt så att huvuddelen av budskapet förstås av mottagaren. Eleven deltar i samtal om välbekanta områden och ställer och besvarar frågor. *Till exempel kan du prata om något välkänt ämne men gör fel som förstör förståelsen t.ex. genom att du direktöversätter svenska uttryck.*
Eleven kan uttrycka sig på begriplig engelska och uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Eleven använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. *Till exempel kan du prata om ett ämne som du känner till väl utan att använda svenska. Du kan delta i och hålla ett samtal igång och föra det vidare genom att ställa och besvara frågor.*
Eleven uttrycker sig tydligt och säkert, gör lämpliga språkval och anpassar och varierar språket efter olika situationer och sammanhang. Eleven deltar i samtal om både välbekanta och nya ämnesområden. *Till exempel kan du utveckla ett budskap genom att förklara, beskriva och motivera. Du ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.*
Eleven gör lämpliga ordval och anpassar språket efter olika situationer och sammanhang. Eleven uttrycker sig tydligt och grammatiskt korrekt med flyt och variation. Eleven deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer och kan vidareutveckla samtal. *Till exempel kan du uttrycka dig välformulerat och strukturerat, du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd och löser språkliga problem för att utveckla samtal vidare.*
Uttrycka sig i skrift
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Eleven uttrycker sig begripligt så att huvuddelen av budskapet förstås av mottagaren. Eleven använder sig av ett enkelt språk. *Till exempel kan du skriva en enkel text om något välkänt ämne men du har en del fel som förstör förståelsen, såsom inskjutna ord på svenska och ord som stavas fel så att de får en annan betydelse, where/were.*
Eleven kan uttrycka sig på begriplig engelska och uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Eleven använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. *Till exempel kan du skriva om ett ämne som du känner till väl utan några fel som förstör förståelsen.*
Eleven uttrycker sig tydligt och säkert, gör lämpliga språkval, anpassar och varierar språket efter olika situationer och sammanhang. *Till exempel kan du utveckla ett budskap genom att förklara, beskriva och motivera.*
Eleven gör lämpliga ordval och anpassar språket efter olika situationer och sammanhang. Eleven uttrycker sig tydligt och grammatiskt korrekt med flyt och variation. *Till exempel kan du uttrycka dig välformulerat och strukturerat, du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd.*
Förstå talad engelska
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå talad engelska
Eleven förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal. *Till exempel kan du lyssna på en enkel, kortare berättelse och svara på slutna frågor.*
Eleven förstår innehållet och enkla detaljer i tydligt tal inom kända områden. *Till exempel kan du förstå tydligt talad engelska av fler personer än din lärare och dina klasskamrater.*
Eleven förstår huvudinnehållet i olika varianter/dialekter av talad engelska. *Till exempel förstår du budskapet i engelskspråkiga filmer och du visar det genom att du kan vara med och diskutera vad filmen vill säga.*
Eleven förstår talad engelska i olika sammanhang och uppfattar helheter och detaljer, både inom kända och okända områden. *Till exempel förstår du det mesta av innehållet i engelskspråkiga filmer, låttexter och nyhetsprogram och du visar det genom att du är drivande i diskussioner och kan jämföra och dra paralleller med liknande filmer/program/låtar.*
Förstå skriven engelska
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå skriven engelska
Eleven kan förstå huvudinnehållet i tydlig och enkel text. *Till exempel kan du läsa en enkel, kortare text och svara på slutna frågor där svaret kan hittas i texten, ex. ”Where do the children in the story live?”*
Eleven förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden. *Till exempel visar du att du förstår genom att du kan svara på både öppna och slutna frågor och på det sättet deltar du i samtalet och håller det igång. ”Why do you think the girl is happy?”*
Eleven förstår olika typer av texter, av varierande längd, som handlar om kända områden. *Till exempel förstår du budskapet i enklare, kortare tidningsartiklar, faktatexter och skönlitterära böcker och kan delta i diskussioner om innehållet.*
Eleven förstår innehållet i olika sorters texter med varierande längd och svårighetsgrad, även inom okända områden. *Till exempel förstår du innehållet i tidningsartiklar, faktatexter och skönlitterära böcker. Det visar du genom att du kan uttrycka egna tankar om det lästa.*
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: