Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatzoner och växtlighet

Skapad 2017-02-27 21:02 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 7 Geografi
När du vaknar av att solen skiner från en klarblå himmel tänker du kanske att idag blir det vackert väder. Men att det är vackert väder idag säger inte mycket om klimatet där du bor. Dagen efter kan det ju faktiskt bli störtregn. Begreppet klimat kan beskrivas som medelvärden av alla väderobservationer som gjorts under minst 30 år. För att kunna skilja olika klimat åt jämför vi framförallt lufttemperatur och nederbörd . Då kan vi dela in jorden i olika klimatzoner. Detta ska vi tillsammans studera närmare.

Innehåll

Den stora frågan som vi ska besvara under kursens gång är:

 ¤ Vilka är jordens klimatzoner och vilka samband finns det mellan hur klimatet är på en plats i världen och de växter och djur som lever där samt människans levnadsvillkor!

 

Syftet med denna kurs är att du ska få veta mer om jordens fyra klimatzoner, vad som är typiskt för dessa klimatzoner samt vad som växer och lever i de olika zonerna.

Vilka är konsekvenserna?

Målet med kursen är att du ska kunna se vilka samband som finns mellan hur klimatet är på en plats i världen och de växter och djur som lever där samt hur detta påverkar människans levnadsvillkor.

 

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under vecka 9-12.

Detta kommer vi att göra:

 • Lyssna på genomgångar av mig (Bengt)
 • Arbeta med läroboken i geografi och övningsuppgifter som rör klimatzoner
 • Använda multimodala hjälpmedel som t ex film
 • Ett grupparbete om en klimatzon som redovisas på valfritt sätt. Till exempel Powerpoint-presentation.

 

Dina kunskaper kommer att bedömas utefter följande:

- Hur aktiv du är på lektionerna genom att arbeta med uppgifter och delta i diskussioner

- Bedömning av gruppuppgiften

- Prov i vecka 12

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Klimatzoner och växlighet

E
C
A
Begreppsförmågan –Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visar att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda mer än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Analysförmågan –Att kunna förklara, att se likheter och skillnader, att beskriva samband och att se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper genom att enkelt kunna beskriva jordens klimatzoner och förklara vilket samband det finns mellan hur klimatet är på en plats och de djur och växter som finns där.
Du visar att du har goda kunskaper genom att relativt utvecklat kunna beskriva jordens klimatzoner och förklara vilket samband det finns mellan hur klimatet är på en plats och de djur och växter som finns där.
Du visar att du har mycket goda kunskaper genom att välutvecklat kunna beskriva jordens klimatzoner och förklara vilket samband det finns mellan hur klimatet är på en plats och de djur och växter som finns där.
Kommunikationsförmågan –Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilka jordens klimatzoner är och vilket samband det finns mellan hur klimatet är på en plats och de djur och växter som finns där.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilka jordens klimatzoner är och vilket samband det finns mellan hur klimatet är på en plats och de djur och växter som finns där.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilka jordens klimatzoner är och vilket samband det finns mellan hur klimatet är på en plats och de djur och växter som finns där.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: