Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avstämning jan/feb

Skapad 2017-02-28 06:49 i Lida Förskola Haninge
Förskola
Hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati och solidaritet, kreativitet och fantasi, att våga drömma, ett lugnare tempo samt att bli en del av det nya Haninge som växer fram.

Innehåll

Stämmer vårt syfte och mål med det fokus vi har i projektet i dag? Formulera eventuellt nytt syfte och mål:

Vi strävar fortfarande efter samma mål.Vi har varit nyfikna på hur språket kan hjälpa barn in i leken och omvänt, hur barn genom lek kan stärka sitt språk.

Syfte och mål med projektet 
-Att skapa en miljö och en struktur som stimulerar och utvecklar barns lek och språk.

-Att barnens språk, kreativitet och fantasi ger dem tilltro till deras egen förmåga som problemlösare av framtidens utmaningar.

Hur förstår vi det barnen egentligen undersöker, se det som sker ”under ytan”? Vad är meningsfullt och vad kan vi lämna?Vad och hur tänker vi att barnen lärt sig?

 •Barnen får chans att bearbeta alla sina känslor på ett naturligt sätt genom leken.

•I låtsaslek tränas tankens föreställningsförmåga. Det är viktigt att kunna skapa sig inre bilder, som är tydliga, detaljrika och korrekta. Utan rik föreställningsförmåga har barn svårt att lyssna på en saga eller förstå muntlig undervisning. Att träna upp föreställningsförmågan är en förberedelse inför abstrakt tänkande. 

•Språket spelar en central roll i låtsasleken. I låtsasleken får barnet mer språkträning än i någon annan verksamhet. Barnen lär sig också de viktigaste ingredienserna i all kommunikation: Att lyssna, förstå någon annans sätt att se, göra överenskommelser, kompromissa, att själv ge uttryck för sina idéer. Låtsaslek tränar även barns berättarförmåga(Det var dinosaurier utanför fönstret nu, dom ville komma in här och äta”). Barnen tränar också kommunikation genom kroppsspråk. De lär sig iaktta, känna igen och uttrycka rolltypiskt beteende och språkbruk. 


•Genom låtsaslek utvecklar barn social kompetens. Samarbetsförmågan tränas genom att man måste lyssna, kompromissa, förhandla, hjälpa varandra och dela med sig för att bevara harmonin i leken. Mer än i någon annan aktivitet tränas också de grundläggande lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Om reglerna inte hålls kollapsar leken. Träning i rollek har också visat sig minska antisociala beteenden och kamratsvårigheter. När barn går in i en roll fogar de sig efter rollen och lekens regler vilket innebär träning av impulskontroll.

Hur har miljöer och material kunnat bidra till barnens lärande?

På shettisen byggdes en affär upp som vi använt i olika dramariseringar. Nu tycks den bli en återvinningsstation då barnen spontant börjat leka det i affären.

Eftersom ett av barnens sommarminnen handlade om dinosaurier och många barn fastnade i att leka och fantisera kring dinosaurier byggde vi upp en dinosaurievärld.

Utklädningskläder har varit populärt när vi dramatiserat men även under hela dagen. Genom kläderna skapas många olika lekar.

IKT har bidragit till att barnen fått fantisera/leka och uttrycka sig på ett nytt sätt. Det har också gett oss möjlighet att visa barnen olika klipp(ex dinosaurier) som bidragit till att barnens förförståelse blivit mer likvärdig. Det har då blivit lättare för barnen att leka tillsammans.

Vilket/vilka spår är mest intressanta att gå vidare med? 

Vi kommer att fortsätta med organiserade låtsaslekar då vi ser att det ger barnen mycket. Vi kommer att fortsätta med skapande kring dinosaurier, många barn har just kommit igång med att utveckla sitt skapande och sin fantasi kring dinosaurier. Vi kommer att fortsätta läsa mycket för barnen för att ständigt ge dem nya idéer på låtsaslekar samt stimulera deras språk.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: