Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvärflöjten Ramsan Utveckling och lärande Språk

Skapad 2017-02-28 07:46 i Tvärflöjtens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Tvärflöjten Ramsan Språk

Innehåll

 

Läroplan

  1.  utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 
  2.  utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  3. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. 

1. Planerade insatser

 

Samlingar:

I samlingarna jobbar vi med många olika uttryck. Vi strävar efter att stimulera barnen i våra aktiviteter på många olika sätt, genom bild, rörelse, sång, berättelser, sagogestaltning, synliggörande av barnen i bild och samtal. Vi använder olika material som är återkommande. Barnen känner igen materialen och har lärt sånger, ord i sånger och rörelser och deltar aktivt i samlingarna.

Samtal:

Att ständigt uppmuntra till att använda språket i samtal och i alla vardagliga situationer. Som pedagog använda språket på ett rikt och varierat sätt, vara språkligt medveten.

Vid varje måltid prata om maten, benämna innehållet, föremål på bordet, socialt samspel, turordning, smakupplevelsen, motivation till mat – detta för att stimulera språket med återkommande upprepningar av samma begrepp. Bildspråk stimulerar barn.

 

2. Metodval

 

Genom observationer, samtal med barnen samt dokumentationer och utvärdering,

 

 

 

3. Förväntade effekter

Att språkligt eller med bilder ge uttryck för sina tankar och idéer. Börja kommunicera med varandra i leken, att lyssna på varandra.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: