Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 7 Algebra

Skapad 2017-02-28 08:00 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftra på ett steg i ekvationslösningen. Det första arbetet om algebra skrevs 830 e.Kr. av den persiske matematikern al-Khwarizimi. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Innebörden av variabelbrgreppet och dess användning i algebaiska uttryck, formler och ekvationer.

 

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som känns igen.

Metoder för ekvationslösning 

Matematiska formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Hur ska vi arbeta?

Här beskriver du metoder och arbetssätt. 

- Språk- och kunskapskutvecklande arbetssätt. (Se språkpolicy inklusive metoder och skrivmallar)

Checklista för lärarens planering (utifrån relevans):

- Ämnessamverkan och/eller tematiskt arbete

- IKT

- Plan för skola och omvärld

- Livskunskapskurser

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Se lista på arbetssätt/metoder samt olika sätt att redovisa, kan användas för elevinflytande. 

Denna text tas bort i färdig EPP

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 

Här konkretiserar du hur eleverna ska visa sina kunskaper.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Här skriver du tider för hemuppgifter, prov och inlämningar med mera. 

 

 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: