Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The environment 2017

Skapad 2017-02-28 09:03 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Wings red - Section 3
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer att prata och läsa om miljöfrågor på engelska. Du kommer att lära dig många ord som du behöver kunna för att diskutera miljöfrågor och ni kommer också att få fördjupa er inom något område inom temat Miljö. Arbetsområdet jobbar vi med under veckorna 11-18

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi inleder arbetsområdet med att läsa några texter och lära oss ord som behövs för att kunna diskutera olika miljöfrågor. Vi kommer också att gå igenom/repetera och träna på följande grammatikmoment:
- Adverb
- Perfekt,Pluskvamperfekt/Futurum av verb

NI kommer utöver arbetet med texter och grammatik att få förbereda och genomföra en debatt:

 • En debatt där ni i grupper om fem får förbereda olika miljö frågor som ni sedan debatterar. En i gruppen får vara debattledare, två kommer att tala för och två emot.

 

Veckoplanering:

 

Vecka 11:

Måndag: Gå igenom planering. Lyssna och översätta texten "The Environment" + Övningsuppgifter.

Läxa: Glosor "The environment "(finns på classroom) till fredag

Fredag: Gå igenom Adverb. Göra övningsuppgifter. Glosförhör.

 

Vecka 12:

Måndag: Läs och översätt texten "Carbon Footprint". Jobba vidare med adverb-övningarna.

Läxa: Glosor till texten "Carbon Footprint" till fredag.

Fredag: Genomgång av Perfekt och Pluskvamperfekt. Övningsuppgifter. Glosförhör.

  

Vecka 13:

Måndag:  Hörförståelse. Ord att använda vid diskussion/debatt.  Jobba vidare med perfekt/pluskvamperfekt. 

Läxa: Öva på användbara ord vid debatt/diskussion.

Fredag:  https://www.youtube.com/watch?v=UPPAvMo8lVg&index=7&list=PL1495F05029751850 What if? (3:05)

https://www.youtube.com/watch?v=Ptp6JGAF3o0 Don´t waste your waste (5:47)

 https://www.youtube.com/watch?v=M4jhjt1_eyM Deforestation (2:23)

 Diskussion i grupper och sedan i helklass. Glosförhör.

 

Vecka 14:

Måndag: Lyssna och översätta texten "Endangered species"+ Övningsuppgifter.

 

Läxa: Glosor till texten "Endangered species" till fredag.

Fredag: Hörförståelse "Endangered species" (What a world 2).Tävling "Green issues" och glosförhör.

 

Vecka 15: PÅSKLOV

 

Vecka 16: 

Måndag:LOV

Fredag: Oil crisis. Läsförståelse. 

 

Vecka 17:

Måndag: Repetition om futurum. Övningar. Påbörja arbetet i grupperna. 

Fredag: Eget arbete i grupperna.

 

Vecka 18:

Måndag: Eget arbete i grupperna.

Fredag: Debatt (spelas in på era i-pads och skickas in på Classroom)

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

* Med förmågan att "förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter" menar jag din förmåga att förstå vad du läser. Det visar du genom hur utvecklade och relevanta svar du ger på uppgifterna som följer på texterna.

* Med förmågan att "formulera sig och kommunicera i tal och skrift" menar jag hur du hittar orden och kan formulera dig i de gruppsamtal som ni kommer att genomföra under perioden. Du visar din förmåga genom att använda ett varierat språk med korrekt intonation och uttal, genom att använda engelska uttryck och ordföljd.

* Med förmågan att "använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd" menar jag i vilken mån du kan hitta andra sätt för att förklara vad du menar om du kör fast och att ge stöd till andra på samma grunder när ni samtalar. Du visar din förmåga genom att ställa omformulera dig, ställa frågor och ta initiativ till nya frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Environment 2017

Kunskapskrav
E
C
A
Kommentar
1a Förstå engelskt tal
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det övergripande genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade (lyssna mellan raderna).
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja under-meningar och förstå det outtalade.
1b Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du deltar i samtal om vardagliga situationer med korta inlägg. Ditt tal innehåller vissa fel som förstör tydligheten.
I din muntliga engelska kan du göra dig förstådd och samspela med inlägg i samtal om vardagliga situationer. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du anpassar i viss utsträckning ditt sätt att tala till syftet.
I din muntliga engelska kan du starta, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ämnen som du känner till. Du anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att tala till syftet.
9 Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: