Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CV och ansökan

Skapad 2017-02-28 10:13 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk Svenska
Sommaren närmar sig med stormsteg och det är hög tid att börja fundera på sommarjobb. Det är en hård kamp om jobben och det första steget närmre arbetet är en bra ansökan och ett bra CV. Detta ska vi arbeta med nu!

Innehåll

Ni ska själva, via arbetsformedlingen.se söka upp en jobbannons som ni skulle kunna tänka er söka. Hitta en annons till ett arbete som ni är kvalificerade för. Er ansökan (personligt brev) ska vara anpassat till den annons ni valt. Det är väldigt viktigt att noga läsa vad som eftersökes i tjänsten och sedan formulera dina egenskaper så att dessa stämmer väl överens.

Utöver ansökan behöver ni även skriva ett CV. Där framkommer det på ett tydligt sätt vilka erfarenheter samt utbildningar ni har. Ett exempel på ansökan samt CV ges senare i detta häfte.

Ni ska även under veckan som kommer prata med er chef/personalchef på er arbetsplats och fråga vad de eftersöker i en ansökan, vilka ansökningar läses igenom och vilka kastas direkt?

Avslutningsvis ska ni gå på en arbetsintervju. Den 29 mars kommer personer från arbetslivet för att intervjua er. När ni träffar dem ska ni ha er ansökan samt CV redo, samt vara förberedda för en intervju. Ni kommer att få direkt feed back hur väl ni presterat under intervjun samt tips på vad ni ska tänka på. 

Uppgift:

  • Skriva ett ansökningsbrev till ett specifikt arbete, annonsen som ni hittat ska vara med som bilaga.
  • Skriva ett CV.
  • Skriva en reflekterande text om vad er framtida yrkeskår tittar efter i era ansökningar samt era CV. Varför är det just detta som är av intresse? Hur kan ni använda er av de kunskapen i framtiden?
  • Förbereda er för en arbetsintervju som kommer att ske den 29 mars.

 

Planering:

v. 9

Onsdag: Introducera uppgiften.

               Leta upp en annons.

Torsdag: Läsa exempel på ansökningar.

               Gå igenom vad ni ska tänker på när ni skriver ansökan.

               Påbörja skriva ansökan.

v.10

Måndag och tisdag: Prata med ansvarig på ert arbete om vad som eftersökes i arbetsansökan.

Onsdag: Skriva ansökan. Efter lektionens slut ska ett utkast vara klart.

Torsdag: Kamratrespons på varandras ansökningar.

               Bearbeta er ansökning.

v. 11

Onsdag: Genomgång samt skriva CV.

Torsdag: Skriva klart CV.

Fredag: Lämna in CV och ansökan via unikum.

v. 12

Onsdag: Bearbeta CV och ansökan efter feed back från Sofia.

Torsdag: Genomgång och övningstillfälle inför arbetsintervju.

v. 13

Onsdag: Arbetsintervju.

Torsdag: Skriva reflektion över ert arbete.

Uppgifter

  • CV och ansökan

Matriser

Sve Sva
CV och ansökan

E
C
A
Ansökan
Eleven bedöms utifrån hur väl anpassad ansökan är till elevens yrke samt vald jobbannons.
Ansökan är till viss del anpassad till yrke.
Ansökan är anpassad till yrke samt vald annons.
Ansökan är mycket väl anpassad till yrke samt den valda annonsen.
Skriftligt
Både ansökan och CV bedöms utifrån helhetsperspektiv samt på detaljnivå. Dels bedöms hur sammanhängande texten är samt begriplig. Dels bedöms språkriktighet och disposition.
Ansökan och CV är sammanhängande och begriplig. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Dispositionen i ansökan och CV är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och delvis välformulerat.
Dispositionen i ansökan och CV är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Respons
Eleverna ska ge respons på varandras ansökningar.
Deltagit aktivt i kamratrespons.
Deltagit aktivt i kamratrespons och givit både skriftligt och muntlig respons.
Reflektion
Efter genomfört arbete (ansökan, CV, intervju) ska eleverna skriva en reflektion.
Eleven har skrivit en reflektion om sitt arbete.
Eleven har skrivit en reflektion om sitt arbete och kopplar arbetet till vad arbetsgivaren sagt på elevens APL.
Eleven har skrivit en reflektion med motiveringar om vad eleven gjort under arbetets gång samt kopplar detta till samtalet med arbetsgivaren på elevens APL.
Arbetsintervju
Eleverna ska genomföra en arbetsintervju med en person som kommer utifrån.
Eleven har genomfört intervjun.
Eleven har kommit väl förberedd inför intervjun.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: