Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5-6 vt 2017

Skapad 2017-02-28 10:18 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Grundläggande och fördjupande kunskaper i melodi- och ackordsspel på piano och gitarr.
Grundskola 6 Musik

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

 

Så här kommer vi att arbeta:

Under läsåret i årskurs 6 så kommer vi att skapa musik bl a med digital teknik.

Vi kommer att lyssna på olika instrumentgrupper och lära oss höra skillnad på dessa. 

Vi kommer att lära oss tonernas namn och att spela efter tabulatur. 

Vi kommer att arbeta med hur ackord är uppbyggda och lära oss att spela några grundläggande ackord.

Vi kommer att öva enskilt och även att spela tillsammans. Vi kommer då att träna mycket på att lyssna på varandra och att spela i samma tempo. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 6 vt 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då i relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då mellan några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Du kan sjunga eller spela på något instrument i viss mån med tajming.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Du kan spela delar av en enkel anpassad bas- och slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar bas- och slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad bas- och slagverksstämma.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om dina egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om dina egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om dina egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: