Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter

Skapad 2017-02-28 11:10 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Ett genrepedagogiskt arbetsområde kring förklarande texter
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Biologi
En förklarande text förklarar hur något fungerar eller varför något händer. I geografi och biologi mötet du ofta förklarande texter.

Innehåll

Undervisning

Genom att delta aktivt i undervisningen ska du:

 • lära dig hur en förklarande text är uppbyggd
 • lära dig och träna på att använda orsaks- och tidsord
 • öva på verb i presens
 • öva på att använda ämnesspecifika ord
 • delta i ett gemensamt text skrivande
 • få skriva en egen förklarande text om matspjälkningen.

Bedömning

Med din egen förklarande text som underlag ska vi tillsammans bedöma denna utifrån följande aspekter:

 • Rubrik- hur väl stämmer den med innehållet? Är rubriken en fråga eller ett påstående?
 • Definition- berättar inledningen vad texten ska förklara?
 • Tids- och orsaksord - finns det en variation av sambandsord i texten?
 • Tempus- är texten skriven i presens?
 • Stycken- är texten indelad i stycken?
 • Avslutning - rundas texten av med en bra avslutning?
 • Språket - stor bokstav, punkt, rättstavat, ämnesspecifika ord?
 • Fakta - förklaras matspjälkningen på ett tydligt sätt?

Se även matris - Förklarande text om matspjälkningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi SvA
Förklarande text om matspjälkningen

Enkelt
Utvecklat
Väl utvecklat
Innehåll
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
Definition
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet
Förklaring
Du ska kunna förklara hur matspjälkningen fungerar.
Förklarar genom att ha delvis rätt följd på händelseförloppet. Beskriver de olika stegen på ett enkelt sätt.
Förklarar genom att ha rätt följd på händelseförloppet. Beskriver de olika stegen tydligt i texten.
Knyter effektivt ihop händelseförloppet för att tydligt, stegvis och logiskt beskriva matspjälkningen.
Textstruktur
Försöker förklara men använder ej sambandord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan
Begrepp
Du använder några ämnesspecifika ord.
Du använder mestadels ämnesspecifika ord.
Du använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: