Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4 Vaxö/Rindö 20/21

Skapad 2017-02-28 11:41 i Vaxö skola Vaxholm Stad
I år kommer vi framförallt jobba med att spela olika instrument och sjunga.
Grundskola 4 Musik
Musiken Ht 20 Vt 21

Innehåll

Musiken Ht 20-Vt 21 kommer vi i åk 4 jobba med:

Ackord

vi utvecklar vårt ackordspel på antingen gitarr eller piano, du väljer själv vilket instrument du spelar.

Trummor/rytmik

Vi övar rytmik och lär oss rytmer med kroppen och handklapp samt att spela trumkomp på knäna och på trumset.

Ensemblespel

Vi spelar låtar tillsammans med flera olika instrument.

Sång

Vi tränar sång gemensamt och med mikrofon.

Instrument

Vi lär oss om olika instrument och till vilken instrumentgrupp de tillhör.

Notkunskap

Vi lär oss några enklare notsymboler.

Skapande/notkunskap/rap

Vi använder digitala verktyg och notkunskap att skapa egna låtar med.

Musikframförande

Vi framför någon låt inför publik t ex vid julavslutning/skolavslutning.

Hälsosamma ljudnivåer och olika hörselskydd

Vi lär oss att ta hand om vår hörsel och går igenom olika typer av hörselskydd 

 

Elevens mål

 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt spela ett komp på ett ackordinstrument med några ackord.

Eleven sjunger eller spelar på något instrument med tajming.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.

Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: