Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text- faktatext

Skapad 2017-02-28 11:47 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vad är en faktatext? Hur kännetecknar jag en faktatext? Hur gör jag med källor? Detta kommer du nu få lära dig när vi ska påbörja arbetet kring en faktatext. Du ska skriva en faktatext om en författare.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att du ska veta vilka typiska kännetecken en faktatext har. Att du ska kunna söka och sammanställa information och på så vis skapa din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna granska olika källor. 

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans i gruppen titta på olika faktatexter, samtala om hur de är uppbyggda och vad som kännetecknar en faktatext. Du kommer att använda dig av internet, böcker i ditt sökande efter fakta. Det är också viktigt att du kommer ihåg att vara källkritisk. Du ska skriva din egna faktatext om en författare där vi sedan ger kamratbedömning för att tillsammans kunna förbättra våra texter. Sedan ska du göra en powerpoint och redovisa för klassen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext och om den innehåller de kännetecken som är typiska för faktatexter. Jag kommer också att titta på hur du sökt information, om du angett dina källor och om du varit källkritisk. Din kamrtbedömning samt redovisning kommer även bedömas. Språket är även en del av bedömningen.

Uppgifter

 • Planering

 • Bedömning faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: