Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk år 7

Skapad 2017-02-28 12:17 i Torpskolan Lerum
Bråk 5 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
.

Innehåll

Målet är att när Du gjort klart detta kapitel ska Du kunna:

 •  Vad ett bråk är
 • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • Jämföra storleken på olika bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimalform
 •  

   

  Vecka

  Måndag 13:55 – 14:45

  ONSDAG 14:00 – 14:50

  Fredag 11:40 – 11:30

  9

   

  Delar av det hela + Mer än en hel

  s. 138 - 139

   

  Vilket bråk är störst? + Olika bråk men lika stor del

  s. 140 - 141

   

  Förkortning + Förlängning

  s. 142 - 143

  10

   

  Del av ett antal + Räkna ut delen

  s. 144 - 145

   

  Addition och subtraktion av bråk

  s. 146 - 147

   

   

  Studiedag

   

   

   

  11

   

   

  Addition och subtraktion av bråk

  s. 146 - 147

   

   

   

  Bråk i decimalform

  s. 148

   

   

  E-prov

  12

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

   

  13

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

   

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

  14

   

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

   

   

  Fördjupning (s. 158 - 163)

  alternativt

  Repetition (s.152 - 157)

   

   

   

  Fördjupningsprov / Repetitionsprov

   

 •  
 • Läxa: Hinner man inte betinget (det som står i rutan för lektion)av olika anledningar som t ex sjukdom eller annan frånvaro så får man detta i läxa.
 •  


Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 7

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: