Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska källor - Barnen i gruvorna

Skapad 2017-02-28 12:37 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 8 Historia
Ni ska visa att ni kan resonera kring historiska källor samt använda er av relevanta begrepp.

Innehåll

Du ska visa att du kan använda historiska källor och hur man bedömer ders trovärdighet och relevans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra och för då resonemang om källornas trovärdighet och relevans, som är
enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, välutvecklade och väl underbyggda
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: