Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurarbete

Skapad 2017-02-28 13:55 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Biologi
Ett kort skriftligt grupparbete om en djurgrupp och vad som särskiljer denna djurgrupp och en muntlig redovisning av det arbetet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Natur och samhälle

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Biologins metoder och arbetssätt

• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Konkretisering

Du kommer att utveckla dina kunskaper och förmågor om

• att söka information och svara på förutbestämda frågor 1. Utseende 2. Indelning i undergrupper 3. Förekomst (var de finns) 4. Förökningssätt 5. Andning 6. övrig viktig info om djurgruppen.

• använda informationen för att kunna skapa texter

• hur djurgrupperna grupperas, sorteras och identifieras

Undervisning/arbetssätt

Vi ska under fyra lektioner arbeta enskilt med att ta fram fakta om minst en av följande djurgrupper:

• svampdjur, nässeldjur, blötdjur, tagghudingar, maskar, kräftdjur, spindeldjur, mångfotingar, insekter, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur

Källorna skall sammanställas i en källförteckning.

Din fakta ska sammanställas skriftligt och i en presentation som redovisas för klassen.

Bedömning

Förmågan att söka fakta och sammanställa en skriftlig text  samt bedömning av källornas trovärdighet kommer göras enligt bifogad matris.

Matriser

Bi
Djurarbete

Förmåga att granska information

Når ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och använda information
Kan ännu inte söka och använda information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka och använda relevant information.
Söker och använder relevant information.
Söker och använder relevant information på ett väl fungerande sätt.
Använda källor
Kan ännu inte bedöma källornas trovärdighet.
Kan med viss hjälp bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet på ett väl fungerande sätt.
Använda information
Kan ännu inte använda information på ett fungerande sätt.
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att kommunicera

Når ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa texter och andra framställningar
Har ännu inte skapat någon text eller annan framställning.
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.
Samtala och diskutera
...visat förmåga att samtala och diskutera.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: